Νέα μέτρα για να τεθεί η μεσογειακή αλιεία στον δρόμο των νόμιμων πρακτικών και της βιώσιμης διαχείρισης

Δημοσιεύτηκε στις 17 November 2022

Εν μέσω θετικής τάσης για τα μεσογειακά ιχθυαποθέματα και με τη λήψη νέων μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες η 45η συνάντηση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ/GFCM), η οποία είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή.

Το WWF, με εκπροσώπους από τη Θαλάσσια Μεσογειακή Πρωτοβουλία, παρευρέθηκε στη συνάντηση και χαιρετίζει τις 18 συστάσεις και τα 3 ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από τις μεσογειακές χώρες και την ΕΕ, τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων μακροπρόθεσμα. Τα ιχθυαποθέματα της Μεσογείου δείχνουν να ακολουθούν γενικά μια θετική τάση, με 23 είδη να παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης, ωστόσο αρκετά άλλα -ιδιαίτερα ο μπακαλιάρος- βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. 

Μεταξύ των μέτρων που υιοθετήθηκαν είναι νέα απαγόρευση της αλιείας του ευρωπαϊκού χελιού, το οποίο είναι κρισίμως κινδυνεύον. Ιδιαίτερης σημασίας είναι ακόμη τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας (IUU - παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία), την απαγόρευση της μεταφόρτωσης στη θάλασσα και την καλύτερη ρύθμιση των εργασιών μεταφόρτωσης μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών σε καθορισμένους λιμένες και τόπους εκφόρτωσης.

«Η μεταφορά παράνομα αλιευμένων ψαριών που πραγματοποιείται στην ανοιχτή θάλασσα, ιδίως στο στενό της Σικελίας, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που επιτρέπει στα παράνομα αλιεύματα να φτάσουν στα λιμάνια μας και να εισέλθουν στις αγορές μας. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε θερμά τις προσπάθειες της Επιτροπής, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ρυθμίσει τη μεταφόρτωση στη θάλασσα και να διεξάγει επιθεωρήσεις πιο συχνά και μακροπρόθεσμα», τονίζει ο Giuseppe Di Carlo, Διευθυντής της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF.

Το WWF χαιρετίζει επιπλέον την έγκριση πολυετών σχεδίων διαχείρισης για τις κόκκινες γαρίδες (Aristaeomorpha foliacea) και τις γαλαζοκόκκινες γαρίδες (Αristeus antennatus), τα αποθέματα βενθοπελαγικών ειδών (συμπεριλαμβανομένου του μπακαλιάρου και του κεφαλά), καθώς και του πρώτου πολυετούς σχεδίου για τη Θάλασσα της Λεβαντίνης. Αρκετά από αυτά τα σχέδια προετοιμάζονταν για μεγάλο διάστημα και είναι ευχάριστη εξέλιξη που νομοθετούνται, διασφαλίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη διαχείριση ορισμένων από τα πιο πολύτιμα εμπορικά και υπερεκμεταλλευόμενα ιχθυαποθέματα στη Μεσόγειο.

«Οι χώρες της Μεσογείου και η ΕΕ επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν την εφαρμογή μέτρων και επενδύσεων υπέρ της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ιδίως δίνοντας στους αλιείς φωνή στις αποφάσεις που επηρεάζουν τον βιοπορισμό τους», προσθέτει ο Giuseppe Di Carlo. «Το WWF συνεργάζεται με αλιείς μικρής κλίμακας σε όλη τη Μεσόγειο για να εφαρμόσει πιλοτικά νέες προσεγγίσεις που μπορούν να στρέψουν επιτυχώς τον τομέα προς μια πιο βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων. Τώρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες επενδύσεις και σωστές πολιτικές για να διατηρήσουμε ζωντανές και ευημερούσες τις αλιευτικές κοινότητες της Μεσογείου, να αυξήσουμε την αξία των θαλασσινών τροφών και να ανακάμψει η θάλασσά μας».

Καθώς το 2022 έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως το Διεθνές Έτος για την αλιεία μικρής κλίμακας (IYAFA), η Επιτροπή ανανέωσε τη δέσμευσή της στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας. Το WWF δραστηριοποιείται για να δώσει φωνή στους παράκτιους αλιείς και δουλεύει με στόχο να κρατηθούν η Μεσόγειος και οι παράκτιοι ψαράδες της ζωντανοί.

Ειδικότερα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Βόρειων Κυκλάδων, το WWF Ελλάς υλοποιεί το πρόγραμμα «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο». Στο πλαίσιο αυτού, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους με την αλιεία φορείς για την υιοθέτηση και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών από τους παράκτιους ψαράδες, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων και ειδικά των αλιέων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, το WWF Ελλάς έχει καταθέσει και προωθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόταση για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός συστήματος συμμετοχικής διαχείρισης της αλιείας στην Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/thalassa/paraktia_alieia/ 

© Christian Mantuano / WWF
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ