ΤΟ WWF ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Το WWF είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών και πολιτών, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Η διεθνής παρουσία μας και οι 5.000.000 υποστηρικτές, μας καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

NEWSLETTER