© Χρήστος Γιαννακόπουλος
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ομαδική δουλειά είναι σημαντική για εμάς. Με πίστη στο όραμά μας, δουλεύουμε μαζί για να πετύχουμε τους στόχους μας για το περιβάλλον και το κλίμα. Δουλεύουμε με πάθος για να προστατέψουμε τα μοναδικά είδη που ζουν στη χώρα μας, για να προστατέψουμε την ελληνική φύση και όλα όσα μας προσφέρει.

Οι αξίες μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής κουλτούρας στο WWF Ελλάς και θεμέλιο της δουλειάς μας, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, καθώς και των σχέσεων που αναπτύσσουμε όχι μόνο μεταξύ μας ως συνάδελφοι, αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες.

Λειτουργούμε στη βάση της αλληλοβοήθειας και διασφαλίζουμε, μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς, ότι το εργασιακό περιβάλλον του WWF Ελλάς είναι απολύτως απαλλαγμένο από κάθε είδους διάκριση και/ή συμπεριφορά παρενόχλησης ή εκφοβισμού. 

Το WWF Ελλάς είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

NEWSLETTER