For English, please scroll down.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Η πληροφόρηση βοηθά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Στο WWF Ελλάς, βασιζόμαστε στη γενναιοδωρία και στη στήριξη ατόμων όπως εσάς για να πραγματοποιήσουμε το ζωτικό μας έργο διατήρησης της βιοποικιλότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να είμαστε απόλυτα διαφανείς για το λόγο που χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε όταν ασχολείστε μαζί μας και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε.

Καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο μας και όποτε επικοινωνείτε μαζί μας, συλλέγουμε πληροφορίες. Αυτό αποσκοπεί στην κατανόησή μας για το τι λειτουργεί και τι όχι, το οποίο βοηθά στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία μας. Όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τους υποστηρικτές μας και τους ανθρώπους με τους οποίους ασχολούμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να λειτουργήσουμε.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και πάντα θα λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς.

Αυτή η πολιτική προστασίας ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.

"Προσωπικά Δεδομένα" είναι πληροφορίες ή συνδυασμοί πληροφοριών που θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να επιτρέψουν την αναγνώρισή σας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του WWF Ελλάς χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα αποκτώνται μόνο αν μας παράσχετε τα δεδομένα, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σας ως υποστηρικτή, την αγορά προϊόντων με το λογότυπο της Οργάνωσης, τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα ή τη σύναψη σύμβασης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Υπεύθυνος Συλλογής και Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν και εφόσον αυτά συλλέγονται δια της παρούσας Ιστοσελίδας είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς», Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3314893, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@wwf.gr [εφεξής η «WWF Ελλάς »].

 1. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η WWF Ελλάς λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της WWF Ελλάς ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η WWF Ελλάς και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

Ως επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας, θα παραμένετε ανώνυμος. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται μόνον για στατιστικούς σκοπούς, ενδεικτικά προκειμένου να βελτιώνουμε διαρκώς την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα αρχεία μας είναι το όνομα του παρόχου Internet που χρησιμοποιείτε, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα της WWF Ελλάς, οι επί μέρους σελίδες της Ιστοσελίδας της WWF Ελλάς στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

 1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 • Προσωπικές πληροφορίες επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και αριθμό τηλεφώνου (κινητού ή/και σταθερού).
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Χώρα κατοικίας και γλώσσα.
 • Πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/πιστωτικών καρτών και πληροφορίες πληρωμών.
 • Πληροφορίες από αγορές και συναλλαγές που έγιναν από το e-shop μας.
 • Πληροφορίες που μας υποβλήθηκαν από εσάς για να συμμετάσχετε σε κάποιον διαγωνισμό.
 • Πληροφορίες που μας υποβλήθηκαν από εσάς κατά τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα.
 • Αρχεία επικοινωνίας μαζί σας είτε μέσω τηλεφώνου, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
 • Αρχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής της κλήσης, του αριθμού τηλεφώνου σας και της διάρκειας της κλήσης.
 • Πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή σας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα, τύπος φυλλομετρητή και άλλες τεχνικές πληροφορίες.
 1. Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής:

 1. Έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ορθή του χρήση
 1. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος για ανεύρεση εργασίας στην WWF Ελλάς:

Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του βιογραφικού σας σημειώματος και του εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης στη WWF Ελλάς , για την οποία αναζητείται προσωπικό καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων της WWF Ελλάς .

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα του βιογραφικού σας σημειώματός θα αποθηκεύονται από την WWF Ελλάς για σκοπό μελλοντικής χρήσης/ αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων θέσεων απασχόλησης στην WWF Ελλάς. Εφόσον δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα του βιογραφικού σημειώματός σας, μετά την κάλυψη της σχετικής θέσης απασχόλησης, για την οποία αποστείλατε το σημείωμα αυτό, θα διαγράφονται, εκτός εάν η WWF Ελλάς νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί.

 1. Οι κατωτέρω ενέργειες που συνδέονται με τους σκοπούς μας και την παρουσία μας στο διαδίκτυο: 
 • Για να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό για εσάς προκείμενου να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες και προτιμήσεις σας.
 • Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι ιστοσελίδες μας θα λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις συσκευές σας.
 • Για να σας αποστέλλουμε νέα και πληροφορίες για τις δράσεις μας, ώστε να μπορείτε να αξιολογείτε το έργο μας και να σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε ενεργό συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Για να σας αποστέλλουμε νέα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προκείμενου να γνωρίζετε για τυχόν προσφορές αλλά και για να σας προτείνουμε προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν προσωπικά.
 • Προκειμένου να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από σύμβαση με εσάς (συνηθέστερα δωρεάς ή αγοραπωλησίας) καθώς και να τηρούμε τις υποχρεώσεις που μας επιβάλει η νομοθεσία.
 • Για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε δια δραστικές ενέργειες μέσω τις ιστοσελίδας μας.
 • Για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς που διοργανώνουμε και εν συνεχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 • Για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες που διοργανώνουμε.
 • Για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες με βάση αυτές τις προτιμήσεις.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να διευθετήσουμε διαφορές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας.
 • Για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας.
 • Για να ικανοποιήσουμε τυχόν έννομα συμφέροντά μας.
 • Κατ’ εξαίρεση στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν μας το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις, (ii) όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα έννομα συμφέροντά μας και (iii) όταν είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

Η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία από τις εξής: (i) η τήρηση υποχρεώσεων από σύμβαση μεταξύ μας, (ii) όπου τυχόν υπάρχουν νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία δεν συγκρούονται με τα δικά σας δικαιώματα, (iii) όπου μας έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας και (iv) όπου έχουμε τη νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υποχρέωση από το φορολογική νομοθεσία).

 1. Τρόπος Συλλογής Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τη δική σας ελεύθερη συγκατάθεση ή για να εκτελεστεί σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας (συνήθως δωρεά ή αγοραπωλησία). Σε διάφορες περιοχές της ιστοσελίδας μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, να αγοράσετε ένα προϊόν ή να εγγραφείτε σε κάποια λίστα επικοινωνίας για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες για τις δράσεις μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που θα συλλεχθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν θα σας εξηγούνται με ξεκάθαρο, σαφή και κατανοητό τρόπο στο σημείο που θα σας ζητηθεί να μας χορηγήσετε και τη συναίνεση σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους.

Στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διατάξεις cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αλλά όχι για να κάνουμε διαφημιστικές ενέργειες με ειδικά εργαλεία μέσω διαδικτύου.

 1. Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς, όπως αναλυτικά περιγράφονται, ή για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι απαραίτητο από νομική υποχρέωση (π.χ. φορολογική νομοθεσία).

Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω εύλογο χρονικό διάστημα τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς και μόνο σκοπούς.

 1. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων για:

α. Στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η WWF Ελλάς να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως δύναται να είναι: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί

β. Όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της WWF Ελλάς .

Η WWF Ελλάς δε θα αποκαλύπτει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω εντός του πεδίου εφαρμογής των υποχρεωτικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων.

 1. Ασφάλεια των Δεδομένων

Η WWF Ελλάς εφαρμόζει τα πλέον βέλτιστα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε ενάντια στην ακούσια ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια ή καταστροφή και κατά της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο. Η WWF Ελλάς αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την προστασία δεδομένων μόνο σε ασφαλισμένα συστήματα που βρίσκονται στη Ελλάδα. Μόνο λίγα εξουσιοδοτημένα άτομα και πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν την προστασία των δεδομένων, τα οποία συμμετέχουν στην τεχνική, διοικητική ή συντακτική επίβλεψη δεδομένων, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

 1. Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα

Υπό συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων μας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 • Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες ή δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 • Να ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας που έχουμε συλλέξει για εσάς
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία γίνεται με βάση τα δικαιολογημένα έννομα συμφέροντά μας
 • Να ανακαλέσετε τη συναίνεση στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει
 • Να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στην απολύτως απαραίτητη για το σκοπό της τόσο ως προς τα στοιχεία που συλλέγουμε όσο και ως προς το χρόνο που τα διατηρούμε
 • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μας υποδείξετε
 • Να διαγραφείτε από λίστες επικοινωνίας που έχετε εγγράφει και να μην λαμβάνετε πλέον email, sms, τηλέφωνα κ.λπ. από εμάς

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας δεν θα πληρώσετε κάποια αμοιβή ή αντίτιμο. Παρόλα αυτά αν κατά την επεξεργασία του αιτήματός διαπιστωθεί ότι για να ολοκληρώσουμε το αίτημα σας, ο οργανισμός μας μπορεί να υποστεί δυσανάλογη επιβάρυνση ή ότι το αίτημα σας είναι παντελώς αβάσιμο ή υπερβολικό τότε μπορεί να σας επιβάλουμε κάποιο εύλογο ποσό ως έξοδα επεξεργασίας του αιτήματος.

 1. Cookies

Η WWF Ελλάς ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ της WWF Ελλάς και του χρήστη, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies), εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. Οι διατάξεις (cookies) καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Από αυτά τα δεδομένα, τα προφίλ για χρήση δημιουργούνται με ψευδώνυμο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις (cookies) ή εικονοστοιχεία (pixel tags). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα για να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Όλα τα δεδομένα επισκεπτών αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας ένα ανώνυμο αναγνωριστικό χρήστη και μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα προφίλ χρήσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις (cookies) για τη συλλογή και αποθήκευση αυτών των δεδομένων, αλλά τα δεδομένα παραμένουν αυστηρώς ανώνυμα. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση ενός επισκέπτη και δεν θα συγκεντρωθούν μαζί με προσωπικά δεδομένα. Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να απορριφθεί ανά πάσα στιγμή για τις επόμενες υπηρεσίες.

Οι ετικέτες pixel, web beacons, GIF ή παρόμοια εργαλεία (όλα εφεξής αναφερόμενα ως εικονοστοιχεία “pixel tags”) χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου χρήσης μιας ιστοσελίδας και τη στατιστική αύξηση των ποσοστών απόκρισης. Τα pixel tags μας επιτρέπουν να μετράμε τους χρήστες, που επισκέπτονται τις συγκεκριμένες δευτερεύουσες σελίδες ενός Ιστότοπου και να εκτελούν τις υπηρεσίες μας με εμπορικά σήματα και να μας βοηθάει να υπολογίζουμε και να βελτιστοποιούμε την απόδοση ή τους ιστότοπους μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με τεχνολογίες etracker δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπο και δεν ενοποιούνται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή και σαφή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου. Η συλλογή και η αποθήκευση δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί με ισχύ στο μέλλον.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση.

 1. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων και ανακατευθύνσεων (links, hyperlinks, banners) σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της WWF Ελλάς ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην παρούσα Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Ανήλικοι Χρήστες

Η WWF Ελλάς περιορίζει τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο σε ενηλίκους χρήστες. Περαιτέρω, πρόθεση της WWF Ελλάς είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από τη WWF Ελλάς, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στη WWF Ελλάς, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

 1. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η WWF Ελλάς δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.

 1. Επικοινωνία

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@wwf.gr

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και πως σας εξυπηρετούμε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τότε έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια εποπτική αρχή: 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Όλα τα σχετικά θέματα στον οργανισμό μας επιβλέπονται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Οργανισμού μας στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινίσεις, υποβολή παραπόνων και αιτημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ WWF ΕΛΛΑΣ

Φώτης Παρασκευόπουλος
WWF Ελλάς, Λεμπέση 21, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 3314893
Fax: +30-210 3247578
Email: f.paraskevopoulos@wwf.gr

WWF Greece Privacy Policy

Information helps make conservation happen

At WWF Greece, we rely on the generosity and support of individuals like you to carry out our vital conservation work. That is why we want to be completely transparent about why we need the personal details we request when you engage with us and how we will use them. 

As you browse our website and whenever you communicate with us, we collect information. It deepens our understanding of what works and what does not, which helps make our communications more effective. The more we understand about our supporters and the people we engage with, the more efficiently we are able to operate and the more funds we can direct into conservation. 

We take protecting your privacy very seriously and will always take all reasonable steps within our power to make sure your information is safe. 

This privacy policy applies to all personal information we collect or process about you.

‘Personal information’ is information, or a combination of pieces of information, that could reasonably allow you to be identified.

Please read this policy carefully, to understand how and why we collect, use and store your personal information.

You can generally visit the WWF Greece websites without us requiring your personal data. Personal data are acquired only if you provide us with the data, for example, when you sign up as a supporter, purchase products with the Organization’s logo, participate in a survey or a contract.

The processing of the personal data of the users of the website is governed by the following terms and conditions, the relevant provisions of the applicable personal data protection legislation for personal data protection, instructions and regulatory acts of the Personal Data Protection Authority.

 1. Data Collection and Processing

Accountable for the collection and processing of your personal data when and where these are collected through this Web Site is the Charitable Organization, “World Wide Fund for Nature Greece”, Telephone: +30210 3314 893, email: support@wwf.gr [hereinafter referred to as "WWF Greece"].

 1. General Terms and Conditions of Personal Data Protection

The processing of your personal data is confidential and WWF Greece receives all reasonable technical and other means to ensure the confidentiality of such processing. WWF Greece and / or third-party processing personnel, that have been contracted by WWF Greece and process the data on its behalf, are subject to compliance with the relevant confidentiality obligations contained in the relevant contracts, with specific access to your personal data.

As a visitor to this Site, you will remain anonymous. The data we store and analyze are used only for statistical purposes, indicatively in order to continually improve our Website and its content. The data stored in our records is the name of the Internet provider you use, the web browser from which you visited the WWF Greece website, the individual pages of the website you were browsing, your IP address and the date and the duration of your browsing on the Site.

 1. What data do we collect and process?
 • Personal information such as your full name, address, e-mail address and phone number (mobile and / or fixed).
 • Country of residence and language
 • Information provided to us by your participation in a contest
 • Information provided to us by your participation in a survey
 • Contact information with you either by phone, email, social media or in any other way
 • Information that may be collected automatically by your computer software, such as IP address, operating system, browser type, and other technical information
 1. Purpose of processing

The purpose of processing your personal data collected through this site is as follows:

 1. Verify compliance with the terms of use of this website and its proper use
 2. The following actions related to our purposes and our presence on the Internet:
 • To create an account for you to offer personalized services that take into account your wishes and preferences
 • In order to ensure that our websites will work the most effectively on all your devices
 • To send you news and information about our actions so that you can evaluate our work and enable you to actively participate in the protection of the environment
 • To invite you to engage in interactive activities through our website
 • In order to invite you to participate in competitions that we organize and then to contact you when you participate in the contest
 • In order to ask you to participate in surveys we are organizing
 • To store information about your preferences, which will be used to receive news and information based on these preferences
 • To contact you to resolve disputes that may have arisen between us
 • To inform you of any changes to our terms of use
 • To satisfy any legitimate interests of ours
 • Exceptionally in the following cases: (i) when we are subject to legal provisions, (ii) when necessary to establish, exercise or defend our rights and our legitimate interests, and (iii) when it is necessary to preserve your vital interests or the vital interests of any other natural person.

The legal basis for the processing may vary at any time but is usually summarized in one of the following: (i) compliance with a contractual obligation between us, (ii) where there are legitimate interests that do not conflict with your rights, (iii) where you have given us your free and explicit consent and (iv) where we have the legal obligation to collect and process your personal data (e.g., tax law obligation).

 1. Method of Data Collection

Your personal data is been collected with your prior consent. In different areas of the site, you may ask you to provide your consent to create an account or subscribe to a contact list to receive news and information about our actions.

Your personal data that will be collected and the reasons for it will be explained to you in a clear, clear and comprehensible way where you are asked to provide us with your consent for their collection and processing.

On our websites, we may use cookies to collect information about you but not to advertise with special tools over the internet.

 1. Data Storage Time

Your personal data will only be stored for as long as necessary for the above purposes, as described in detail, or for as long as may be required by a legal obligation (e.g. tax legislation).

In the event that this reasonable period expires, your personal data will be anonymized and used for statistical purposes only.

 1. Recipients of the Data

Recipients of the data for:

 1. Information that WWF Greece is obliged or entitled to notify by contract, law, court and regulatory decision may be: public and independent administrative authorities, judicial authorities and civil servants
 2. All the data necessary for the achievement of any particular processing purpose: the Management Team and the related sectors of WWF Greece.

WWF Greece will not disclose, assign, exchange, grant, transmit or otherwise dispose without your consent to third parties, natural or legal persons, your personal data, except in the cases referred to above within the scope of mandatory national laws.

 1. Data Security

WWF Greece applies the most optimal technical and organizational security measures to protect your data, which we manage against inadvertent or deliberate manipulation, loss or destruction and against unauthorized access. Our security measures are continually improving in line with technological progress. WWF Greece saves information related to data protection only to insured systems located in Greece. Only a few authorized persons and persons committed to improving data protection involved in technical, administrative or editorial supervision of data can access this data.

 1. Rights Regarding Your Personal Data

Under data protection laws, you have various rights over your personal data. If you would like to exercise any of these rights then please contact us. You have the right to: 

 • Access Your Personal Data

You have the right to request access to your personal data, commonly known as a ‘subject access request’. This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you.

 • Request Correction of Your Personal Data

You can request that we correct the personal data we hold about you. This enables you to have an incomplete or inaccurate data we hold about you corrected, although note that we may need to verify the accuracy of the new data you provide to us.

 • Request Deletion of Your Personal Data

You have the right to ask us to erase your personal data in certain circumstances. Please note however that there may be circumstances where you ask us to erase your personal data but we are legally required or entitled to retain it.

 • Object to Processing of Your Personal Data or Request Restriction

Where we are processing your data under the legitimate interest condition, then you may object to this processing, or request that the processing is restricted, if there is something about your particular situation, which makes you, want to object to processing on this ground as you feel it affects your fundamental rights and freedoms. Note that there may be circumstances where you object to, or ask us to restrict, our processing of your personal data but we are legally required or entitled to continue to processing your personal data and/or to refuse your request.

In some cases, we may demonstrate that we have a compelling legitimate ground to process your information, which override your rights and freedoms.

 • Request Transfer of Your Personal Data

In certain circumstances, you are able to request a transfer of your data from one service provided to another, such as from one service provider to a competitor.

 • Withdraw Consent

Where we have asked you for consent to process your data, you may withdraw this consent at any time by contacting us Please note however that we may still be entitled to process your personal data if we have another legitimate reason (other than consent) for doing so.

 1. Cookies

WWF Greece may use cookies to enable or facilitate the transmission of a communication between WWF Greece and the user through the electronic communications network. These cookies, if you have chosen to accept them, based on your own computer configurations, are small text files that are stored locally in the web browser cache of the person visiting the page. Cookies make it possible to recognize your web browser, without however knowing any document or file from your computer.

From these data, profiles for use are created with a pseudonym. Cookies or pixel tags may be used. This data is collected anonymously for use for marketing and optimization purposes. All visitor data is stored using an anonymous user ID and can be grouped into a user profile. Cookies can be used to collect and store these data, but the data remains strictly anonymous. The data will not be used for personal identification of a visitor and will not be collected together with personal data. Data collection and storage can be discarded at any time for subsequent services.

The pixel tags, web beacons, GIF, or similar tools (all hereinafter referred to as "pixel tags") are used to measure the volume of use of a web page and the statistical increase in response rates. Pixel tags allow us to measure users who visit specific pages of a website, perform our branded services, and help us calculate and optimize our performance or our sites.

Data collected through etracker technologies is not used to personally identify the visitor to the site and is not consolidated with personal data regarding the bearer's alias without the explicit and explicit consent of the person. Collection and storage of data may at any time be effective in the future.

You can configure your computer's browser in such a way that it either alerts you to the use of cookies in specific fields of this website or does not allow the acceptance of the use of cookies in any case.

 1. Hyperlinks and Re-Direction

Any links to this site through links and hyperlinks, banners to any other website do not imply that WWF Greece assumes any responsibility for the policy that is being followed in this Website regarding the protection of personal data.

 1. Under Age Users

WWF Greece restricts the use of this Site only to adult users. Furthermore, WWF Greece intends not to collect personal data of minors who may have access to its website in violation of the above. However, as this is not feasible for WWF Greece to ensure / confirm that any minor users of the site who transmit their personal data to WWF Greece are obliged and expected to have received the consent of their parental care or their potential commissioners. Adults are required to exercise proper supervision of minors under their responsibility when browsing the web on the Internet and in particular on this Site.

 1. Changes to the Privacy Policy and Terms of Use

This policy was last updated in May 2018. It was re-worded to give you further information about how we collect, use and store your personal data, and to reflect the changes in law as set out in the General Data Protection Regulation and to give you more clarity on how we use your data, and your rights in relation to it.

WWF Greece may at any time modify these privacy terms and conditions in any applicable law, and any amendment will be effective from posting it on this Site.

 1. Contact Us

Ig you have any queries or you might want to exercise your rights regarding the processing of your personal data, you can contact us at privacy@wwf.gr

In case you are not satisfied with how we process your personal data and how we serve you to exercise your rights then you have the right to address a complaint or a complaint to the relevant competent supervisory authority:

Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Postal Address: Data Protection Authority Offices: Kifissias 1-3, 115 23 Athens, Greece

Call Centre: +30210 6475 600

Fax: +30210 6475 628

E-mail: contact@dpa.gr

Our Data Protection Officer supervises all relevant issues in our organization, to which you can apply for any questions, clarifications, complaints and requests:

Data Protection Officer for WWF Greece

Mr. Fotis Paraskevopoulos

Postal Address: WWF Greece Main Office: Lempesi 21, 117 43 Athens, Greece

Call Centre: +30210 3314 893

Fax: +30210 3247 578

E-mail: f.paraskevopoulos@wwf.gr

NEWSLETTER