ppGIS LIFE-IP 4 NATURA

Δημοσιεύτηκε στις April, 24 2024

Όλα όσα θα ήθελες να ξέρεις για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σε μια πλατφόρμα.

Μια νέα πλατφόρμα, ανοιχτή σε όλους, το ppGIS LIFE-IP 4 NATURA, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα φυσικά οικοσυστήματα της χώρας, για τις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν στον άνθρωπο, καθώς και για τις απειλές που μπορεί να δέχονται. Συγχρόνως, αποτελεί το πρώτο συμμετοχικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τη φύση της Ελλάδας, στο οποίο ο ρόλος των πολιτών για τον εμπλουτισμό των πληροφοριών είναι κομβικός.

Η νέα αυτή καινοτόμα πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από μια δωρεάν ειδική εφαρμογή για κινητά (mobile app), αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου για την προστασία της ελληνικής φύσης LIFE-IP 4 NATURA από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το WWF Ελλάς.  

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα: 

  1. Ενημερώνει με απλό τρόπο το ευρύ κοινό για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες - τα οφέλη που αποκομίζει ο άνθρωπος από τα οικοσυστήματα.
  2. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην ανανέωση του ίδιου του εργαλείου, αξιολογώντας τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και καταγράφοντας τις πιέσεις που εντοπίζουν στις περιοχές που επισκέπτονται. 
  3. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιούν όλα τα επιστημονικά δεδομένα και τις καταγραφές που περιλαμβάνει η πλατφόρμα σχετικά με τα οικοσυστήματα, τις προσφερόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες και την ύπαρξη σοβαρών πιέσεων, με απώτερο στόχο να λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης.

Ποιες πληροφορίες παρέχονται μέσω της πλατφόρμας

Ο χρήστης του ppGIS μπορεί να βρει επιστημονικά γεωγραφικά δεδομένα και πληροφορίες με μια απλή αναζήτηση και με βάση την περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται, τα οποία συγκεντρώθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα δεδομένα αυτά και οι πληροφορίες, τις οποίες θα διαχειρίζεται και θα ανανεώνει από εδώ και στο εξής ο ΟΦΥΠΕΚΑ, αφορούν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που εμφανίζουν τα οικοσυστήματα της χώρας μας σε εθνική κλίμακα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε πέντε περιοχές που επιλέχθηκαν πιλοτικά  (Σούνιο, Οροπέδιο Λασιθίου, Βεγορίτιδα, Φαλακρό και Δαδιά). Για αυτές, συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα δεδομένα, καταγράφηκε διαχρονικά η εξέλιξη των τύπων οικοσυστημάτων και αποτιμήθηκαν οι οικοσυστημικές υπηρεσίες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα του ppGISLIFE-IP 4 NATURA σχετικά με τα Εθνικά Πάρκα της χώρας, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά και με διαδραστικό τρόπο, οι ζώνες χρήσεις, τα μοναδικά οικοσυστήματα που φιλοξενούν, αλλά και δεδομένα σχετικά με την εύκολη πρόσβαση στην περιοχή, σημεία ενδιαφέροντος και πιθανούς κινδύνους.

Με τη λειτουργία της νέας αυτής πλατφόρμας καλύπτεται ένα σημαντικό κενό σχετικά με την συστηματική ανάδειξη και αξιοποίηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Συγχρόνως, γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στην καταγραφή και αξιολόγηση των πολύτιμων αυτών υπηρεσιών, ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Η έννοια της συμμετοχικότητας είναι κομβική για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και, από αυτήν την άποψη, το ppGISαποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο για την αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος που μας αφορά όλους!

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για android και ios

Λίγα λόγια για το έργο LIFE-IP 4 NATURA

Το Έργο LIFE-IP 4 NATURA είναι το σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα. Δώδεκα εταίροι (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Πράσινο Ταμείο, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), υπό τον συντονισμό του ΥΠΕΝ, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σχεδιάζοντας νέα εργαλεία προστασίας και διαχείρισης και αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο. Περισσότερες πληροφορίες: edozoume.gr

Σημειώσεις προς συντάκτες:

© WWF