ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (WHISTLEBLOWING) 

Το WWF Ελλάς έχει δεσμευτεί στην υιοθέτηση μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση («Speak Up») και επιτρέπει να εγείρονται με ασφάλεια προβληματισμοί για ανάρμοστη συμπεριφορά από υπαλλήλους του WWF Ελλάς, τους συνεργάτες του και άλλα άτομα που συνδέονται με το WWF Ελλάς, χωρίς φόβο για αντίποινα.

Ειδικότερα, το WWF Ελλάς παρέχει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε ανησυχίες για θέματα που πιστεύετε ότι επηρεάζουν το δημόσιο συμφέρον, ενώ σας προστατεύει από αντίποινα. Η ενέργεια αυτή είναι σύμφωνη με την πολιτική «Speak Up» του WWF International.

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ανάρμοστη συμπεριφορά περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προσωπικών ενεργειών ή συμπεριφορών στον χώρο εργασίας ή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του WWF Ελλάς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των παρακάτω: διάκριση, παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμό, λεκτική ή σωματική επίθεση, παιδική κακοποίηση, κατάχρηση εξουσίας, κλοπή, απάτη, διαφθορά συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας, παραβίαση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας, ή άλλες παραβιάσεις της εσωτερικής πολιτικής που δημιουργούν νομικούς, οικονομικούς κινδύνους ή κινδύνους φήμης για το WWF, περιλαμβανομένης της αμέλειας ή της έλλειψης δράσης από τη διοίκηση που ενθαρρύνει τέτοια συμπεριφορά.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Η παρούσα Πολιτική δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να εκφράσετε τις ανησυχίες σας απευθείας σε κάποιο ρυθμιστικό φορέα ή εξωτερική αρχή, όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά ανώνυμα εάν το επιθυμείτε και θα προστατευτείτε από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, εκφοβισμού, διακρίσεων ή αντιποίνων επειδή κάνατε μία τέτοια αναφορά με καλές προθέσεις.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και η διερεύνηση των ανησυχιών που εκφράζονται, η καταγγελία θα πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες ουσιαστικές πληροφορίες. Όταν και εφόσον είναι δυνατόν, η καταγγελία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που την υποβάλλει (για την περίπτωση που μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες).

Οι καταγγελίες θα πρέπει να υποβάλλονται υπόψη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του WWF Ελλάς σε αυτό το email: support@wwf.gr  

Εάν προτιμάτε να επικοινωνήσετε τις ανησυχίες σας απευθείας με το WWF International, χωρίς να λάβει γνώση το εθνικό γραφείο του WWF Ελλάς, μπορείτε να καταθέσετε την αναφορά σας στο Whistle B: https://report.whistleb.com/en/wwf

ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ

Το WWF Ελλάς έχει καθήκον να μεριμνά για την προστασία των θυμάτων από περαιτέρω κακοποίηση, φροντίζοντας να είναι άμεσα διαθέσιμο, μεταξύ άλλων, ένα «πρώτο ανταποκρινόμενο άτομο», το οποίο μπορεί να παρέχει στα θύματα τη φροντίδα και την υποστήριξη που χρειάζονται.

Το WWF Ελλάς έχει επίσης καθήκον μέριμνας προς όσους καταθέτουν κάποια καταγγελία - να τους προστατεύει από αντίποινα - καθώς και προς τα κατηγορούμενα μέρη, τα οποία έχουν το δικαίωμα σε αμερόληπτη έρευνα, εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που συλλέγονται και δίκαιη μεταχείριση.

Το WWF Ελλάς αποδοκιμάζει σθεναρά κάθε μορφή αντιποίνων εναντίον οποιουδήποτε που εκφράζει ανησυχίες για ανάρμοστη συμπεριφορά καλή τη πίστει. Οποιοσδήποτε υπάλληλος εμπλέκεται σε αντίποινα - είτε προς ένα θύμα, είτε προς έναν αναφέροντα φερόμενης ανάρμοστης συμπεριφορά - θα αντιμετωπίζει πειθαρχικά μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν μέχρι και τερματισμό της συνεργασίας. Οι αναφορές για αντίποινα θα διερευνώνται αμέσως με τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία της εμπιστευτικότητας όσο είναι πρακτικά δυνατό, σύμφωνα με μια πλήρη και δίκαιη έρευνα.