Έναρξη διαλόγου για την κλιματική μετανάστευση

Δημοσιεύτηκε στις February, 28 2024

Το WWF Ελλάς και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ξεκινούν δημόσιο διάλογο στο πλαίσιο ερευνητικού έργου για τους “κλιματικούς πρόσφυγες”. Στην πρώτη συζήτηση με θέμα την κλιματική μετανάστευση προσκαλούμε εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν καταθέτοντας σχόλια, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων για τον ορισμό και το καθεστώς προστασίας των κλιματικών προσφύγων. Η συζήτηση είναι ανοιχτή και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται σχετικά.

Με την κλιματική κρίση να εκδηλώνεται πλέον με καταστροφικές συνέπειες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, το ζήτημα της ανθρώπινης μετανάστευσης λόγω της επιδείνωσης των κλιματικών συνθηκών απασχολεί ολοένα και περισσότερο την έρευνα αλλά και την κοινωνία των πολιτών, τους διεθνείς οργανισμούς και βεβαίως τη νομική κοινότητα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα κράτη και ειδικότερα η Ευρώπη, δεδομένης της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, θα ωθεί όλο και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων σε μετανάστευση λόγω μη υποφερτών συνθηκών ζωής. Χρειάζεται λοιπόν λήψη των κατάλληλων μέτρων και την ανάληψη των απαραίτητων πολιτικών πρωτοβουλιών που να εξελίσει το ισχύον πλαίσιο ανθρώπινων δικαιωμάτων και προστασίας των ατόμων που εξαναγκάζονται σε μετακίνηση λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο δημόσιος διάλογος για την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής για τον ορισμό και την προστασία του “κλιματικού πρόσφυγα” θα φιλοξενείται έως τις 26 Μαρτίου 2024 στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για τη φύση και το κλίμα του WWF Ελλάς ECODIALOGUES. Το κείμενο συνοδεύεται από σχετικό αναλυτικό πλαίσιο στην ενότητα Βιβλιοθήκη. Τα σχόλια που θα υποβληθούν από το ενδιαφερόμενο κοινό θα αξιολογηθούν από την ομάδα έργου προκειμένου να διαμορφωθούν οι πιο αναλυτικές μας προτάσεις. Στο αμέσως επόμενο στάδιο της διαδικασίας θα θέσουμε σε διαβούλευση τις αναλυτικές προτάσεις μας, τις οποίες αφού οριστικοποιήσουμε θα δημοσιοποιήσουμε και θα παρουσιάσουμε σε αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα το καλοκαίρι του 2024.

© Johannes Plenio / Pexels