© WWF
Βελτιωση της περιβαλλοντικης διακυβερνησης

Η διακυβέρνηση του περιβάλλοντος, ως κοινού αγαθού ζωτικής σημασίας, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς, και την εγκαθίδρυση ισχυρών και αποτελεσματικών θεσμών. Η επίτευξη των ανωτέρω συγκαταλέγεται, μάλιστα, στους παγκόσμιους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDGs) για το έτος 2030. Τόσο η εθνική, όσο η ενωσιακή, και η διεθνής νομοθεσία, παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο για να ασκήσουν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών τα δικαιώματά τους για την πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα (“το τρίπτυχο” της διεθνούς Σύμβασης του Άαρχους), συμμετέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ενεργά στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Το WWF Ελλάς παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών πολιτικών, κυρίως στην Ελλάδα και την ΕΕ και αναλαμβάνει δράσεις πολιτικής με στόχο την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα, από τη λαϊκή βάση έως τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Επί 15 συνεχή έτη εξέδιδε ετήσιες νομικές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης και νομικής ανάλυσης για τις σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις και αξιοποιούνταν, τόσο από τους πολίτες (επαγγελματίες και μη), όσο και από τους διαμορφωτές πολιτικής, τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης και ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς φορείς. Η διεξαγωγή, από κοινού με το επιστημονικό περιοδικό Νόμος + Φύση, του διαδικτυακού διεθνούς συνεδρίου “Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση” το Νοέμβριο του 2020 αποτελεί το επιστέγασμα της ολοκλήρωσης του ώριμου αυτού έργου των τελευταίων 15 ετών και της συμπλήρωσης 25 ετών από την ίδρυση του επιστημονικού περιοδικού, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη του περιβαλλοντικού δικαίου στην Ελλάδα. Το συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Το WWF Ελλάς παρέχει επίσης την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών με στόχο να τους ενδυναμώσει και να συμβάλει εν τέλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνομιλητών (τόσο πολιτών όσο και οργανώσεων) που θα προάγει τον ανοιχτό διάλογο και την στοχευμένη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνέδριο - σταθμός για το περιβαλλοντικό δίκαιο σε καιρούς κρίσης

Το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο, με θέμα «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισήμαναν την ανάγκη επείγουσας δράσης, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και της απώλειας βιοποικιλότητας είναι δραματικές. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το WWF Ελλάς και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Νόμος + Φύση, με αφορμή μια διπλή επέτειο: τη συμπλήρωση 15 χρόνων έκδοσης των ετήσιων εκθέσεων του WWF Ελλάς για την περιβαλλοντική νομοθεσία και την επέτειο 25 ετών από την ίδρυση της Νόμος + Φύση. Στόχος ήταν η τόνωση του δημόσιου διαλόγου για την ανάγκη ενίσχυσης του περιβαλλοντικού δικαίου, ως εγγύησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Πρόκειται για ένα θέμα που είναι πλέον επιτακτικά επίκαιρο, δεδομένου ότι η κρίση της πανδημίας έχει αναδείξει ως ζωτικής σημασίας προτεραιότητες για την ανθρωπότητα, την προστασία της φύσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δείτε το συνέδριο στο σύνολο του

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

Χωρίς εσένα στο πλευρό μας δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη δράση μας για να προστατέψουμε την πολύτιμη φύση μας και να εξασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Γίνε τώρα σύμμαχός μας!

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
05 Nov 2019

Περιβαλλοντική δημοκρατία

05 Nov 2018

Περιβαλλοντική δημοκρατία

05 Nov 2018

Περιβαλλοντική δημοκρατία

Περισσότερα

NEWSLETTER