Αίτημα πληροφοριών από WWF – Greenpeace για σεισμική έρευνα στη θάλασσα του Ιονίου και της Δ Κρήτης