© Freepic
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

Το χρονικό περιθώριο για να μην εξελιχθεί η κλιματική αλλαγή σε ανεξέλεγκτη κλιματική κρίση και χαοτική νέα κανονικότητα εξαντλείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οι Ευρωπαίοι και οι κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο υποφέρουν ολοένα και περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες, καύσωνες, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Την ίδια στιγμή, η απώλεια των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή μας και επιδεινώνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Ακόμα χειρότερα, αντιμετωπίζουμε τις μόνιμες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, τον πόλεμο στα σύνορά μας και την κρίση του κόστους ζωής που οφείλεται στην εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα.

Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι Ευρωεκλογές 2024 προσφέρουν μια ευκαιρία διαμόρφωσης μιας συνεκτικής πολιτικής απάντησης στις πολλαπλές αυτές κρίσεις, αλλά και μιας ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες για ένα ασφαλέστερο και δικαιότερο μέλλον. Με τις σωστές ενέργειες, οι πολιτικοί ηγέτες έχουν τη δύναμη να δυναμώσουν τις προοπτικές για ευημερία και ασφάλεια σε όλο τον κόσμο και να ενισχύσουν την αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Το 2019, οι εκλογές της ΕΕ σηματοδότησαν την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας - ένα ουσιαστικό βήμα προς την αντιμετώπιση της δίδυμης κρίσης του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Οι πολιτικοί ηγέτες που θα αναδειχθούν από τις Ευρωεκλογές του 2024 πρέπει να βασιστούν σε αυτό το όραμα και να διασφαλίσουν ότι όλοι οι τομείς και τα συστήματα θα συνδεθούν και θα αποτελέσουν μέρος της μετάβασης.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, η ΕΕ πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τον εκ βάθρων επανασχεδιασμό της οικονομίας της, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που παρέχουν στην ανθρωπότητα τα υγιή οικοσυστήματα. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και τη διασφάλιση ότι οι πιο ευάλωτες κοινότητες και οι μικρές επιχειρήσεις δεν επωμίζονται δυσανάλογα το βάρος βάρη της δράσης για το κλίμα και τη φύση. Η βιώσιμη διαβίωση πρέπει να γίνει εύκολη, προσιτή και ελκυστική για όλους.

Οι ηγέτες πρέπει να βάλουν τέλος στις πιέσεις για "αναστολή" περαιτέρω περιβαλλοντικών μέτρων και για απορρύθμιση στις πολιτικές για τη φύση και για το κλίμα. Τέτοιες ενέργειες θα υποσκάπτουν την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων και είναι άστοχες, ιδίως καθώς οι παγκόσμιες προσπάθειες μέχρι σήμερα είναι θλιβερά ανεπαρκείς. Η διεθνής κοινότητα παραμένοει πολύ μακριά από την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων για τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C και την ανακοπή και αναστροφή της απώλειας της φύσης.

1

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Το WWF ζητά από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους ηγέτες να αποσαφηνίσουν πώς η ΕΕ θα τερματίσει γρήγορα την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και θα οικοδομήσει ένα οικονομικά προσιτό μέλλον καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για όλους - για να διασφαλιστεί ότι οι οικονομίες μας θα είναι ανθεκτικές στις ενεργειακές κρίσεις, για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή και για να διαμορφωθεί ένα υγιέστερο περιβάλλον για όλους. Οι προτάσεις αυτές πρέπει επίσης να καθιστούν σαφές με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν επαρκώς οι ανάγκες των εργαζομένων και των κοινοτήτων κατά τη διάρκεια των τεράστιων αλλαγών που συνεπάγεται η μετάβαση.

Ως προτεραιότητα, η ΕΕ πρέπει να θέσει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040, ώστε να είναι επιτεύξιμος ο στόχος του 1,5°C και να είναι δυνατή η συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, προκειμένου να αποφευχθούν οι χειρότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Για να τερματίσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, η ΕΕ πρέπει επίσης:

  • Να θέσει ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ στο μισό και την επίτευξη ενός συστήματος ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές έως το 2040, με βάση την καλά σχεδιασμένη και ασφαλή για τη φύση ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στην ξηρά και στη θάλασσα.
  • Να ορίσει χρονικό όριο τερματισμού της χρήσης άνθρακα, αερίου και πετρελαίου, βοηθώντας παράλληλα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
  • Να περιορίσει την τεράστια επιρροή των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων μέσω της φορολόγησης των έκτακτων κερδών των ορυκτών καυσίμων, και της απαγόρευσης της διαφήμισης και των χορηγιών και με την καθιέρωση αυστηρότερου δημόσιου ελέγχου και προληπτικής διαφάνειας.
2

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το WWF ζητά από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους ηγέτες να αποσαφηνίσουν πώς οι προτάσεις τους θα αξιοποιήσουν τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που παρέχουν τα υγιή οικοσυστήματα στην ξηρά και στους ωκεανούς, τα οποία είναι απαραίτητα για τον βιοπορισμό των ανθρώπων, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων και του νερού.

Ως προτεραιότητα, η ΕΕ πρέπει να διορθώσει το διατροφικό μας σύστημα, το οποίο βλάπτει την υγεία μας, το περιβάλλον, καθώς και πολλούς αγρότες, και να καταστήσει τα βιώσιμα τρόφιμα διαθέσιμα για όλους.

Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει βιώσιμα διατροφικά περιβάλλοντα και πρέπει να θέσει επιστημονικά τεκμηριωμένους ποσοτικούς στόχους για τους μεγάλους κατασκευαστές τροφίμων, τις επιχειρήσεις εστίασης και τους λιανοπωλητές, σχετικά με την προμήθεια, τη διαφήμιση, την προώθηση και τις πωλήσεις βιώσιμων και υγιεινών τροφίμων.

Για να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, η ΕΕ πρέπει επίσης να:

  • Διπλασιάσει τις επενδύσεις της για τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων σε τουλάχιστον 50 δισεκ. ευρώ ετησίως, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού ταμείου για δραστηριότητες αποκατάστασης της φύσης τις οποίες θα αναλαμβάνουν αγρότες, δασοκόμοι, γαιοκτήμονες, ψαράδες και παράκτιες κοινότητες, με διασφάλιση ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα αυξήσουν το μερίδιο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που επενδύεται στη φύση.
  • Υιοθετήσει και εφαρμόσει νέο σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το οποίο θα δίνει προτεραιότητα σε λύσεις που βασίζονται στη φύση για την προστασία των Ευρωπαίων από τους κλιματικούς κινδύνους, όπως οι πιο έντονες και συχνές ξηρασίες, οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Με την καλύτερη προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση της φύσης μπορούμε να μειώσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας, να συγκρατήσουμε καλύτερα το νερό και να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αφθονία των ιχθυαποθεμάτων - ενώ παράλληλα μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αποθηκεύουμε αυξημένα επίπεδα άνθρακα.
  • Ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων με διασφάλιση ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα υιοθετήσουν και θα εφαρμόσουν φιλόδοξες εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα και με τουλάχιστον διπλασιασμό της διεθνούς χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030.
 
3

ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΠΙΣΩ

Το WWF ζητά από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους ηγέτες να αποσαφηνίσουν πώς η ΕΕ θα τερματίσει γρήγορα την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και θα οικοδομήσει ένα οικονομικά προσιτό μέλλον καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για όλους - για να διασφαλιστεί ότι οι οικονομίες μας θα είναι ανθεκτικές στις ενεργειακές κρίσεις, για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή και για να διαμορφωθεί ένα υγιέστερο περιβάλλον για όλους. Οι προτάσεις αυτές πρέπει επίσης να καθιστούν σαφές με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν επαρκώς οι ανάγκες των εργαζομένων και των κοινοτήτων κατά τη διάρκεια των τεράστιων αλλαγών που συνεπάγεται η μετάβαση.

Ως προτεραιότητα, η ΕΕ πρέπει να θέσει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040, ώστε να είναι επιτεύξιμος ο στόχος του 1,5°C και να είναι δυνατή η συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, προκειμένου να αποφευχθούν οι χειρότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Για να τερματίσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, η ΕΕ πρέπει επίσης:

  • Να θέσει ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ στο μισό και την επίτευξη ενός συστήματος ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές έως το 2040, με βάση την καλά σχεδιασμένη και ασφαλή για τη φύση ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στην ξηρά και στη θάλασσα.
  • Να ορίσει χρονικό όριο τερματισμού της χρήσης άνθρακα, αερίου και πετρελαίου, βοηθώντας παράλληλα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
  • Να περιορίσει την τεράστια επιρροή των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων μέσω της φορολόγησης των έκτακτων κερδών των ορυκτών καυσίμων, και της απαγόρευσης της διαφήμισης και των χορηγιών και με την καθιέρωση αυστηρότερου δημόσιου ελέγχου και προληπτικής διαφάνειας.

NEWSLETTER