Νομική δράση κατά της “πράσινης” ετικέτας του ορυκτού αερίου!

Δημοσιεύτηκε στις September, 19 2022

Τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις ξεκινούν νομικές ενέργειες, προσβάλλοντας την  απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι μονάδες ορυκτού αερίου βαφτίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις και διεκδικούν δημόσιες ενισχύσεις. 
  • Το αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιμο με καταστροφικό κλιματικό αποτύπωμα, που απειλεί την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και έχει οδηγήσει στην εκτόξευση των τιμών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
  • Ο Κανονισμός Ταξινόμησης της ΕΕ κατατάσσει ορισμένες χρήσεις του ορυκτού αερίου στις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις.
  • Η κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης υποστηρίζει ότι αυτή η ταξινόμηση είναι παράνομη, καθώς έρχεται σε αντίθεση θεμελιώδεις νόμους της ΕΕ και κυρίως με τη νομική βάση του ίδιου του συστήματος ταξινόμησης βιώσιμων επενδύσεων.

Η ClientEarth, το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E) και το BUND (Friends of the Earth Germany) ξεκινούν νομική παρέμβαση για να αποτρέψουν την ενσωμάτωση του ορυκτού αερίου στον Κανονισμό Ταξινόμησης για βιώσιμη χρηματοδότηση. 

Η αμφιλεγόμενη συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη του Κανονισμού Ταξινόμησης (CDA),  η οποία εγκρίθηκε το καλοκαίρι, δίνει στο ορυκτό αέριο “πράσινη” ετικέτα. 

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πράξη έρχεται σε σύγκρουση με άλλους νόμους της ΕΕ, κυρίως με τον ίδιο τον Κανονισμό Ταξινόμησης και τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, ενώ παράλληλα δεν σέβεται τις υποχρεώσεις της ΕΕ βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

Το αέριο είναι υπεύθυνο για τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, ενώ επίσης έχει επιζήμιες επιπτώσεις στο περιβάλλον – συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης τεράστιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου.

Αυτή η “πράσινη” ετικέτα ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε μία αναμφισβήτητα επικίνδυνη πηγή ενέργειας, εις βάρος των πραγματικά βιώσιμων πηγών, όπως είναι η εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ευφυής μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η αποθήκευση.

Εκπρόσωπος της ClientEarth, του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF, του T&E και του BUND δήλωσε: «Η στήριξη του ορυκτού αερίου, ενός καυσίμου που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας κρίσης κόστους ζωής, υπονομεύει τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ για την επίτευξη καθαρής, φθηνής και ασφαλής ενέργειας. Για να μειωθεί το κόστος των λογαριασμών, να εξασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και να προστατευτούν οι πολίτες από το κλιματικό χάος, η ΕΕ πρέπει να σταματήσει το πράσινο ξέπλυμα του φυσικού αερίου μέσω του Κανονισμού Ταξινόμησης”.

"Ο Κανονισμός Ταξινόμησης υποτίθεται ότι είναι ο χρυσός κανόνας για τις επενδύσεις, ωστόσο με τη σημερινή του μορφή, στέλνει όλα τα λανθασμένα μηνύματα στους επενδυτές. Η συγκεκριμένη πράξη πρέπει να αποσυρθεί."

Οι οργανώσεις βασίζουν τη νομική τους δράση στο αίτημα για εσωτερική επανεξέταση – έναν μηχανισμό που είναι πλέον ανοιχτός στην κοινωνία μετά από μια σημαντική μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Οι οργανώσεις ζητούν από την Επιτροπή της ΕΕ να καταργήσει τη συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον έως και 22 εβδομάδες για να απαντήσει. Εάν η Επιτροπή αρνηθεί, οι οργανώσεις θα μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της ΕΕ να αποφανθεί. Το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια απόφαση που θα αναγκάσει την Επιτροπή να καταργήσει τον συμπληρωματικό κατ' εξουσιοδότηση νόμο.

Σημειώσεις:

© Callum Shaw / Unsplash