© Kimberly Farmer / Unsplash
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης του έργου της οργάνωσης προέρχεται από κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η προσφορά τους ξεπερνά τα όρια της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς πολλές φορές οι εταίροι μας προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές και τεχνογνωσία με το βλέμμα στο κοινό μας όραμα για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Tο 2019, το ποσοστό των εσόδων μας από κοινωφελή ιδρύματα για το διάστημα 01/07/2018 – 30/06/2019 ήταν 49% και αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό του 1.950.012 €.

MAVA Foundation

Το Ίδρυμα MAVA, είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα το οποίο υποστηρίζει δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό μας από τις απαρχές της οργάνωσης το 1991. Αποτελεί τον μεγαλύτερό μας σύμμαχο, στηρίζοντάς μας σταθερά στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Aπό το 2002 μέχρι σήμερα έχει στηρίξει συνολικά τη δράση μας με περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ.

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

Το Ίδρυμα Λεβέντη ιδρύθηκε το 1979 ως αποτέλεσμα των προσδοκιών του Αναστάσιου Γ. Λεβέντη και μέχρι σήμερα έχει εκτεταμένο πρόγραμμα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το ίδρυμα υπήρξε ένας από τους τρεις κύριους χρηματοδότες του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών» που υλοποιήθηκε από το WWF Ελλάς την περίοδο 2008 – 2012, ενώ από το 2002 έως σήμερα υποστηρίζει σταθερά την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων της οργάνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

European Climate Foundation

Το European Climate Foundation (ECF) είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα που υποστηρίζει προγράμματα για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις μας για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής από το 2013 έως σήμερα.

Το 2019 υποστήριξε 3 διαφορετικά έργα στο αυτό το πλαίσιο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη, καθώς και δράσεις υποστήριξης της πολιτικής για μια κοινωνία δίχως άνθρακα.

Fondation Segre

Το Ίδρυμα Segré έχει ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας, καθώς και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

Από το 2018 έως σήμερα συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα της αποτελεσματικής παρακολούθησης και φύλαξης της Γυάρου που υλοποιούμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και σε συνέχεια του προγράμματος «Κυκλάδες LIFE».

CML Foundation

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Μιχαήλ Λαιμού είναι ένα οικογενειακό ίδρυμα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζει περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές δράσεις στην Αγγλία και σε όλο τον κόσμο.

Από το 2018 συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου γριγρί στην Καβάλα που έχει ως στόχο να φτάσει τον στόλο σε επίπεδα περιβαλλοντικής πιστοποίησης αλιείας, MSC.

Cyclades Preservation Fund

Το Cyclades Preservation Fund είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο την υποστήριξη περιβαλλοντικά βιώσιμων πρωτοβουλιών, που προωθούν τη διατήρηση της φυσικής αξίας της περιοχής των Κυκλάδων, μέσω της ενδυνάμωσης των τοπικών τους κοινοτήτων.

Από το 2018 συγχρηματοδοτεί την ενδυνάμωση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης για τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου και την προσπάθεια των μελών της, να αποτελέσει η επιτροπή αυτή ένα συμβουλευτικό όργανο προς τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων.

The Prince Albert II of Monaco Foundation

Το Ίδρυμα του Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό ιδρύθηκε το 2006, με αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα.
Βρίσκεται στο πλευρό μας από το 2013 και αποτέλεσε  τον συγχρηματοδότη του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Κυκλάδες LIFE» που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2018 και είχε ως στόχο  την ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες.

Από το 2018 μέχρι σήμερα συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα της αποτελεσματικής παρακολούθησης και φύλαξης της Γυάρου που υλοποιεί η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και αφορά στη συνέχεια του προγράμματος «Κυκλάδες LIFE», ενώ το 2019 το ίδρυμα υποστήριξε και την υλοποίηση της διοργάνωσης της 5ης «Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές».

Ίδρυμα OAK

To ίδρυμα ΟΑΚ ιδρύθηκε επίσημα το 1983 και υποστηρίζει περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές δράσεις διεθνώς. Το περιβαλλοντικό του πρόγραμμα εστιάζει στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος & την προστασία και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής.

To Ίδρυμα ΟΑΚ υποστηρίζει περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές δράσεις διεθνώς. Το περιβαλλοντικό του πρόγραμμα εστιάζει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προστασία και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής.

Από το φθινόπωρο του 2018 υποστηρίζει την υλοποίηση της εκστρατείας της οργάνωσης, κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που έχει ως σκοπό να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης.

Το 2019 το ίδρυμα υποστήριξε την υλοποίηση της διοργάνωσης της 5ης «Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές» που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία.

Marisla Foundation

Το Ίδρυμα Marisla είναι ένας ιδιωτικός, μη επιχειρησιακός, φιλανθρωπικός οργανισμός. Το πρόγραμμά του για το περιβάλλον επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που προάγουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων.

Το 2019 το ίδρυμα υποστήριξε την υλοποίηση μιας στοχευμένης συνεδρίας με θέμα τα Vaquita, ένα από τα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά που μοιάζει αρκετά με δελφίνι, πλαίσιο της 5ης «Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές».

Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση

Το Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση υπήρξε ένας από τους τρεις κύριους χρηματοδότες του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών» που υλοποιήθηκε από το WWF Ελλάς τα έτη 2008 – 2012, ενώ υποστήριξε και μέρος της λειτουργίας του Οικοσκοπίου, της διαδικτυακής πύλης για το περιβάλλον που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Από το 2016 έως την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «Καλύτερη Ζωή», αποτέλεσε τον υποστηρικτή του.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο.
Το Ίδρυμα ήταν ο μεγάλος δωρητής του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή» από το 2012 έως την ολοκλήρωσή του.

Υπεύθυνη: Σοφία Κουκουλάκη

NEWSLETTER