© Drew Beamer / Unsplash
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ως ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας, οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη αλλά και σημαντικό ρόλο να παίξουν στο χτίσιμο ενός μέλλοντος, όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Μπορούν, προωθώντας καινοτόμες λύσεις, να γίνουν φορείς της αλλαγής που ο πλανήτης και η ανθρωπότητα έχουν ανάγκη και να διασφαλίσουν ότι οι φυσικοί πόροι και τα οικοσυστήματα στα οποία στηρίζουν τη δραστηριότητά τους, χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο.

Μέσω της συνεργασίας με επιχειρήσεις, επιδιώκουμε την αλλαγή συμπεριφοράς και την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά την προστασία της φύσης και την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης, που δεν θα επιτυγχάνονταν αλλιώς. Πιστεύουμε στη μεγάλης κλίμακας αλλαγή που μπορούν να φέρουν αυτές οι συνεργασίες και τις επιδιώκουμε σε ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένων και αυστηρών αρχών, αξιολογώντας σε διαρκή βάση την πορεία τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των συνεργασιών μας, είναι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να πληρούν κριτήρια εταιρικής υπευθυνότητας, δικαιωμάτων εργαζομένων, συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο κ.α., ενώ βάσει των εσωτερικών κανονισμών μας απαγορεύονται ρητά οι χορηγικές σχέσεις με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται - μεταξύ άλλων - σε τομείς όπως η καπνοβιομηχανία, η πυρηνική ενέργεια και η αμυντική βιομηχανία.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι βασικές αρχές συνεργασίας μας με επιχειρήσεις είναι η διαφάνεια, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και το δικαίωμα διαφωνίας, καθώς ασκούμε ανοιχτή κριτική και δεν διστάζουμε ακόμα και να διακόψουμε κάποια συνεργασία αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Η σπατάλη τροφίμων ευθύνεται σχεδόν για το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και συντελεί στη διόγκωση της κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κρίσης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος του WWF Ελλάς για τη μείωση σπατάλης τροφίμων σε στρατηγικούς κλάδους, συνεργάζεται με την ΑΒ Βασιλόπουλος που έχει δεσμευτεί για τη μείωση κατά 50% έως το 2025, μέσω της εφαρμογής πρακτικών λύσεων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην παραγωγή και μεταποίηση, στις λειτουργίες της ΑΒ, αλλά και στον οικιακό τομέα.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο η ΑΒ πραγματοποίησε 18μηνη έρευνα, με σκοπό τη διερεύνηση και την αξιολόγηση της σπατάλης τροφίμων σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από το αγρόκτημα έως το πιάτο μας, έτσι ώστε να καταγραφεί η σημερινή κατάσταση και να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για κάθε στάδιο.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στο πλαίσιο του προγράμματος μας για μια «Υπεύθυνη Αλιεία», μαζί με την  ΑΒ Βασιλόπουλος και σε συνεργασία με τους αλιείς  γριγρί της Καβάλας, την εταιρία εμπορίας ψαριών «Μανιός» και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), ξεκινήσαμε  για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο ένα πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου. Στόχος της πρωτοποριακής αυτής συνέργειας είναι o στόλος γριγρί της Καβάλας, που αλιεύει γαύρο και σαρδέλα, να φτάσει σε επίπεδα πιστοποίησης σύμφωνα με το οικολογικό πρότυπο αλιείας Marine Stewardship Council (MSC).

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, φορείς, η πολιτεία, ψαράδες, επιστήμονες και επιχειρήσεις δουλεύουν μαζί για να διατηρήσουν τις ελληνικές θάλασσες ζωντανές, στηρίζοντας έμπρακτα την αλιεία και προσφέροντας βιώσιμες επιλογές στους καταναλωτές.

Παράλληλα, με στόχο το 2021, τουλάχιστον το 80% των αγορών σε ψαρικά της ΑΒ Βασιλόπουλος να προέρχεται από πηγές χαμηλού περιβαλλοντικού ρίσκου, έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται ένα εργαλείο, βάσει του όπου αξιολογείται αναλυτικά η υπάρχουσα γκάμα ψαρικών της αλυσίδας, ενώ προωθούνται εναλλακτικές προτάσεις σύμφωνα με την αξιόπιστη μεθοδολογία που έχει εισάγει το WWF παγκοσμίως για αυτό τον σκοπό.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Οι επιπτώσεις του ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στους πληθυσμούς των ψαριών, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ποιότητα του νερού και την κοινωνία μπορεί να είναι σημαντικά και μετρήσιμα μειωμένες, όταν εφαρμόζονται υπεύθυνες πρακτικές. Έτσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την AB Βασιλόπουλος ξεκινήσαμε το 2016 μαζί με την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε την υλοποίηση ενός προγράμματος προκειμένου η αλυσίδα σούπερ μάρκετ να διαχειρίζεται υπεύθυνα τις προμήθειές της σε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης  τριών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακιού του Νηρέα στο Αλιβέρι, τον Αστακό και την Ναύπακτο. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με βάση τα πρότυπα της υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας που έχει αναπτύξει για άλλα εκτρεφόμενα είδη ο ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός Aquaculture Stewardship Council (ASC), και ήταν προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των μεσογειακών ειδών.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι πρώτες πιστοποιημένες φάρμες καλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου, σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν στη ΝΗΡΕΥΣ.

Bolton Group

Ο τόνος, ένα από τα πιο εμπορικά ψάρια στον κόσμο, είναι απαραίτητο για ένα υγιές θαλάσσιο οικοσύστημα. Ωστόσο, υφίσταται μεγάλη πίεση από την υπεραλίευση και τις μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές. Διεθνώς το WWF δουλεύει μαζί με την Bolton Food από το 2017, για να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της προμηθευτικής της αλυσίδας και να συμβάλει στην προστασία των ωκεανών, μέσω της ανάπτυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Παράλληλα, η συνεργασία στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα της Bolton.

Σήμερα, σχεδόν το 70% των προμηθειών του Rio Mare προέρχεται από αλιεία με πιστοποίηση από το πρότυπο MSC ή προγράμματα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιείας (FIP), ενώ το 100% των προιόντων είναι πλήρως ανιχνεύσιμα από την αλίευση στο πιάτο.

Αυγά Βλαχάκη

Με την επικοινωνία του μηνύματος «Μια φυσική συμμαχία» και την οικονομική τους συνεισφορά από το 2004 τα Αβγά Βλαχάκη βοηθούν το έργο του WWF Ελλάς, ενώ ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις βιολογικές πρακτικές τις οποίες ακολουθούν στην παραγωγή τους.

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Η πρόσφατη οικολογική καταστροφή που οδήγησε σε πάνω από 1.000.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων, αλλάζοντας δραματικά το φυσικό περιβάλλον και τη ζωή των τοπικών κοινοτήτων, ανέδειξε ανάμεσα σε άλλα τη σημασία της πρόληψης σε τοπικό επίπεδο και την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εμπλοκής της κοινωνίας. Το έλλειμμα παιδείας και το χάσμα μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής ορθών πρακτικών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την καλλιέργεια δεξιοτήτων της μελλοντικής γενιάς, μέσα από τη σχολική κοινότητα.

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικης εκπαίδευσης που υλοποιεί η οργάνωση, με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και του ιδρύματος Μποδοσάκη, στοχεύει να αναπτύξει εκπαιδευτικά animated videos  που απευθύνονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και μέσα από συνοδευτική πρόταση αξιοποίησης του υλικού στην τάξη, να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια καλλιέργειας των αναγκαίων δεξιοτήτων στους μαθητές τους.

Eurobank Household Lending

H Eurobank και το WWF Ελλάς δημιούργησαν την πρώτη «πράσινη» κάρτα, που υποστηρίζει ενεργά το περιβάλλον. Από το 2001 μέχρι σήμερα η WWF Eurobank Visa έχει αποδώσει περισσότερα από 1.700.000€ στο WWF Ελλάς, ενώ έχουν εκδοθεί πάνω από 140.000 κάρτες. Για κάθε νέα έκδοση κάρτας η Eurobank αποδίδει  στο WWF Ελλάς 3€, ενώ για κάθε ανανέωση 1,5€. Αν μάλιστα η αίτηση νέας κάρτας προέρχεται από υποστηρικτή του WWF Ελλάς, τότε η Eurobank αποδίδει 8,8€ για κάθε νέα κάρτα. Επιπλέον, για κάθε αγορά με την WWF Eurobank Visa, το 0,07% της αξίας αποδίδεται στο WWF Ελλάς χωρίς καμία επιβάρυνση του κατόχου.

Αποκτήστε και εσείς την WWF Eurobank Visa, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 9555555 ή συμπληρώστε την αίτηση online. Αν είστε υποστηρικτής του WWF Ελλάς μην ξεχάσετε να το αναφέρετε.

H&M

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, η H&M συνεργάστηκε μαζί μας το 2019 για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα.

ΙΚΕΑ

Το καλοκαίρι του 2021 ζήσαμε μία τεράστια οικολογική καταστροφή με περισσότερα από 1.000.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων, που επηρέασαν δραματικά τις τοπικές κοινωνίες και την άγρια ζωή, αναδεικνύοντας τη σημασία της δασικής διαχείρισης με επιστημονικά κριτήρια και της πρόληψης.

Το WWF Ελλάς με την υποστήριξη του ΙΚΕΑ του ομίλου Fourlis που θα προσφέρει για τα επόμενα τρία χρόνια το 10% από κάθε πώληση συσκευασιών επαναφορτιζόμενων μπαταριών και φορτιστών, θα υλοποιήσει δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών με έμφαση στην Εύβοια, και θα στηρίξει δράσεις της οργάνωσης ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση και περίθαλψη άγριων ζώων στις πυρόπληκτες περιοχές.

Procter & Gamble

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021 έδειξαν ότι η αντιμετώπιση τους είναι δύσκολη, συχνά αδύνατη, αν δεν έχουν ληφθεί εγκαίρως μέτρα πρόληψης που θα μειώσουν αισθητά την ένταση των δασικών πυρκαγιών και θα συμβάλλουν στο έργο της καταστολής όταν αυτό απαιτηθεί να τεθεί σε εφαρμογή. 

Με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και επιστημόνων, το WWF Ελλάς, με την υποστήριξη της Procter & Gamble, ξεκινά ένα νέο πιλοτικό έργο στη Χίο με στόχο τη διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης και την αύξηση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων απέναντι στις πυρκαγιές και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία των επιστημονικών προδιαγραφών χρήσης και τη θεσμοθέτηση της προδιαγεγραμμένης καύσης ως αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της καύσιμης ύλης.

Η προδιαγεγραμμένη καύση, που εφαρμόζεται ευρέως και με επιτυχία εδώ και δεκαετίες στην Αυστραλία, τις Η.Π.Α, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, είναι ένα αποδεκτό από οικολογικής και οικονομικής άποψης εργαλείο που μπορεί να παρέχει άμεσα οφέλη στη τοπική κοινωνία, καθώς οδηγεί στην ελεγχόμενη μείωση και την αποτελεσματική διαχείριση της καύσιμης ύλης. Η διαχείριση της καύσιμης ύλης αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία μείωσης της έντασης των δασικών πυρκαγιών, εφόσον γίνει οργανωμένα και με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

ΤΕΜΕΣ

Το WWF Ελλάς συνεργάζεται με την ΤΕΜΕΣ, στο πλαίσιο ενός διευρυμένου προγράμματος που υλοποιείται στην Costa Navarino, για τον περιορισμό των αχρείαστων πλαστικών μιας χρήσης που σχετίζονται όχι μόνο με τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους επισκέπτες του προορισμού, αλλά και με τη συνολική λειτουργία του.

Μέσα από το πρόγραμμα, πραγματοποιείται ετήσια καταγραφή της ποσότητας πλαστικών που χρησιμοποιούνται στον προορισμό και επιδιώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των μη αναγκαίων πλαστικών με χρήση εναλλακτικών υλικών και συσκευασιών.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας -πέραν της δραστικής μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων και του περιορισμού της ρύπανσης των θαλασσών από πλαστικά- είναι η κινητοποίηση των προμηθευτών, της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας για τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων στην εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης.

Unilever

Το καλοκαίρι του 2019, με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions, υλοποιήσαμε πιλοτικά ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εφαρμογής ορθών πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος με τίτλο «Hotel Kitchen: εδώ το φαγητό έχει αξία», τρία γνωστά ξενοδοχεία, το Grecotel Cape Sounio (Σούνιο), το Aquila Rithymna Beach (Ρέθυμνο) και το Marriott Athens του Ομίλου Χανδρή (Αθήνα) ανέλαβαν ενεργό δράση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2019. Σε περίοδο 4 μηνών η συνολική μείωση της σπατάλης στα τρία ξενοδοχεία, κυμάνθηκε μεταξύ 10-25%, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό που αποδεικνύει πως τα μέτρα αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν απέδωσαν άμεσα, καθιστώντας το πρόγραμμα μας παράδειγμα καινοτομίας και θετικών αλλαγών.

Παράλληλα μέσω μιας σειράς σεμιναρίων, στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την πορεία υλοποίησης των αλλαγών στα 3 ξενοδοχεία και να μάθουν βήμα-βήμα το εργαλείο Hotel Kitchen.

Σήμερα, συνεχίζουμε δυναμικά με 11 νέα ξενοδοχεία θέτοντας ακόμα υψηλότερους στόχους.

Με την εφαρμογή ενός αξιόπιστου μηχανισμού καταγραφής της σπατάλης σε όλο το φάσμα «προμήθειας, προετοιμασίας και κατανάλωσης φαγητού», αλλά και εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των επισκεπτών για το πρόβλημα, τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία μπορούν να μειώσουν δραστικά τη σπατάλη τροφίμων. Τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν είναι πολύ σημαντικά, ειδικά εν μέσω των προκλήσεων που θέτει στον τουριστικό κλάδο η πανδημία.

Υπεύθυνη: Σοφία Κουκουλάκη

NEWSLETTER