© Drew Beamer / Unsplash
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ως ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας, οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη αλλά και σημαντικό ρόλο να παίξουν στο χτίσιμο ενός μέλλοντος, όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Μπορούν, προωθώντας καινοτόμες λύσεις, να γίνουν φορείς της αλλαγής που ο πλανήτης και η ανθρωπότητα έχουν ανάγκη και να διασφαλίσουν ότι οι φυσικοί πόροι και τα οικοσυστήματα στα οποία στηρίζουν τη δραστηριότητά τους, χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο.

Μέσω της συνεργασίας με επιχειρήσεις, επιδιώκουμε την αλλαγή συμπεριφοράς και την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά την προστασία της φύσης και την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης, που δεν θα επιτυγχάνονταν αλλιώς. Πιστεύουμε στη μεγάλης κλίμακας αλλαγή που μπορούν να φέρουν αυτές οι συνεργασίες και τις επιδιώκουμε σε ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένων και αυστηρών αρχών, αξιολογώντας σε διαρκή βάση την πορεία τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των συνεργασιών μας, είναι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να πληρούν κριτήρια εταιρικής υπευθυνότητας, δικαιωμάτων εργαζομένων, συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο κ.α., ενώ βάσει των εσωτερικών κανονισμών μας απαγορεύονται ρητά οι χορηγικές σχέσεις με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται - μεταξύ άλλων - σε τομείς όπως η καπνοβιομηχανία, η πυρηνική ενέργεια και η αμυντική βιομηχανία.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι βασικές αρχές συνεργασίας μας με επιχειρήσεις είναι η διαφάνεια, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και το δικαίωμα διαφωνίας, καθώς ασκούμε ανοιχτή κριτική και δεν διστάζουμε ακόμα και να διακόψουμε κάποια συνεργασία αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στο πλαίσιο του προγράμματος μας για μια «Υπεύθυνη Αλιεία», μαζί με την  ΑΒ Βασιλόπουλος και σε συνεργασία με τους αλιείς  γριγρί της Καβάλας, την εταιρία εμπορίας ψαριών «Μανιός» και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), ξεκινήσαμε  για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο ένα πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου. Στόχος της πρωτοποριακής αυτής συνέργειας είναι o στόλος γριγρί της Καβάλας, που αλιεύει γαύρο και σαρδέλα, να φτάσει σε επίπεδα πιστοποίησης σύμφωνα με το οικολογικό πρότυπο αλιείας Marine Stewardship Council (MSC).

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, φορείς, η πολιτεία, ψαράδες, επιστήμονες και επιχειρήσεις δουλεύουν μαζί για να διατηρήσουν τις ελληνικές θάλασσες ζωντανές, στηρίζοντας έμπρακτα την αλιεία και προσφέροντας βιώσιμες επιλογές στους καταναλωτές.

Παράλληλα, με στόχο το 2021, τουλάχιστον το 80% των αγορών σε ψαρικά της ΑΒ Βασιλόπουλος να προέρχεται από πηγές χαμηλού περιβαλλοντικού ρίσκου, έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται ένα εργαλείο, βάσει του όπου αξιολογείται αναλυτικά η υπάρχουσα γκάμα ψαρικών της αλυσίδας, ενώ προωθούνται εναλλακτικές προτάσεις σύμφωνα με την αξιόπιστη μεθοδολογία που έχει εισάγει το WWF παγκοσμίως για αυτό τον σκοπό.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Οι επιπτώσεις του ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στους πληθυσμούς των ψαριών, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ποιότητα του νερού και την κοινωνία μπορεί να είναι σημαντικά και μετρήσιμα μειωμένες, όταν εφαρμόζονται υπεύθυνες πρακτικές. Έτσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την AB Βασιλόπουλος ξεκινήσαμε το 2016 μαζί με την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε την υλοποίηση ενός προγράμματος προκειμένου η αλυσίδα σούπερ μάρκετ να διαχειρίζεται υπεύθυνα τις προμήθειές της σε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης  τριών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακιού του Νηρέα στο Αλιβέρι, τον Αστακό και την Ναύπακτο. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με βάση τα πρότυπα της υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας που έχει αναπτύξει για άλλα εκτρεφόμενα είδη ο ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός Aquaculture Stewardship Council (ASC), και ήταν προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των μεσογειακών ειδών.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι πρώτες πιστοποιημένες φάρμες καλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου, σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν στη ΝΗΡΕΥΣ.

Αυγά Βλαχάκη

Με την επικοινωνία του μηνύματος «Μια φυσική συμμαχία» και την οικονομική τους συνεισφορά από το 2004 τα Αβγά Βλαχάκη βοηθούν το έργο του WWF Ελλάς, ενώ ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις βιολογικές πρακτικές τις οποίες ακολουθούν στην παραγωγή τους.

Eurobank Household Lending

H Eurobank και το WWF Ελλάς δημιούργησαν την πρώτη «πράσινη» κάρτα, που υποστηρίζει ενεργά το περιβάλλον. Από το 2001 μέχρι σήμερα η WWF Eurobank Visa έχει αποδώσει περισσότερα από 1.700.000€ στο WWF Ελλάς, ενώ έχουν εκδοθεί πάνω από 140.000 κάρτες. Για κάθε νέα έκδοση κάρτας η Eurobank αποδίδει  στο WWF Ελλάς 3€, ενώ για κάθε ανανέωση 1,5€. Αν μάλιστα η αίτηση νέας κάρτας προέρχεται από υποστηρικτή του WWF Ελλάς, τότε η Eurobank αποδίδει 8,8€ για κάθε νέα κάρτα. Επιπλέον, για κάθε αγορά με την WWF Eurobank Visa, το 0,07% της αξίας αποδίδεται στο WWF Ελλάς χωρίς καμία επιβάρυνση του κατόχου.

Αποκτήστε και εσείς την WWF Eurobank Visa, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 9555555 ή συμπληρώστε την αίτηση online. Αν είστε υποστηρικτής του WWF Ελλάς μην ξεχάσετε να το αναφέρετε.

H&M

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, η H&M συνεργάστηκε μαζί μας το 2019 για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα.

Unilever

Το καλοκαίρι του 2019, με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions, υλοποιήσαμε πιλοτικά ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εφαρμογής ορθών πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος  με τίτλο «Hotel Kitchen: εδώ το φαγητό έχει αξία», τρία γνωστά ξενοδοχεία, το Grecotel Cape Sounio (Σούνιο), το Aquila Rithymna Beach (Ρέθυμνο) και το Marriott Athens του Ομίλου Χανδρή (Αθήνα) ανέλαβαν ενεργό δράση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2019. Σε  περίοδο 4 μηνών η συνολική μείωση της σπατάλης στα τρία ξενοδοχεία, κυμάνθηκε μεταξύ 10-25%, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό που αποδεικνύει πως τα μέτρα αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν απέδωσαν άμεσα, καθιστώντας το πρόγραμμα μας παράδειγμα καινοτομίας και θετικών αλλαγών.

Παράλληλα μέσω μιας σειράς σεμιναρίων, στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την πορεία υλοποίησης των αλλαγών στα 3 ξενοδοχεία και να μάθουν βήμα-βήμα το εργαλείο Hotel Kitchen.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος, όσα ξενοδοχεία στην Ελλάδα  εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα μπορούν να αξιοποιήσουν εντελώς δωρεάν μια σειρά από εργαλεία που δημιουργήσαμε  για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Υπεύθυνη: Σοφία Κουκουλάκη

NEWSLETTER