© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς
ΠΡΟΛΗΨΗ

Οι πιο διαχειρίσιμες πυρκαγιές είναι εκείνες που προλαμβάνονται! Η εμπειρία αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν πως χωρίς πρόληψη δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των δασών μας, η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί για την αποτελεσματική διαχείριση των πυρκαγιών. 

Ο μόνος τρόπος για να θωρακίσουμε πραγματικά τα δάση και τις ζωές μας από τις πυρκαγιές είναι η ουσιαστική επένδυση στην πρόληψη. Ιδιαίτερα εν μέσω κλιματική κρίσης, η οποία φέρνει πυρκαγιές με μεγαλύτερη ένταση και με αυξημένη συχνότητα και δοκιμάζει τις αντοχές μας. 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Σήμερα στην Ελλάδα, η οργάνωση και εφαρμογή της πρόληψης βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα λήψης αποφάσεων. Η ευθύνη υλοποίησης των μέτρων βρίσκεται διάσπαρτη σε πολλούς φορείς, ενώ παράλληλα στηρίζεται σε αποφάσεις και σχέδια πολλών άλλων ακόμα. Μία λύση όμως σε αυτή την προβληματική κατάσταση μπορεί να δοθεί με τη σωστή και έγκαιρη οργάνωση της πρόληψης στο τοπικό χωρικό επίπεδο - στο επίπεδο, δηλαδή, όπου οι συνθήκες και οι κίνδυνοι μπορούν να εκτιμηθούν ορθά και η εγγύτητα των φορέων μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία και την αμοιβαία λογοδοσία. 

Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην επιτυχημένη πρόληψη είναι, λοιπόν, κομβικός. Ως WWF Ελλάς ζητάμε αλλαγή στο σχεδιασμό και βελτίωση στις υποδομές πρόληψης μέσω της προώθησης σύγχρονων Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την αντιπυρική προστασία σε επίπεδο Δήμων. 

Σε αυτό ακριβώς επικεντρώνεται μία νέα πρωτοβουλία που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη των Δήμων να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν μια, προσαρμοσμένη στις επιμέρους ανάγκες τους, στρατηγική για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Βασικός στόχος είναι η κατάρτιση ενιαίων σύγχρονων προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να εκπληρώνουν τα Τοπικά Σχέδια Δράσης, καθώς και ένας πρακτικός οδηγός υλοποίησής τους. 

Επίσης, ένα πιλοτικό σχέδιο δράσης θα εκπονηθεί σε έναν Δήμο, το οποίο θα συμβάλλει στη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τον σχεδιασμό της πρόληψης, στην ανάλυση και ιεράρχηση των κινδύνων έναρξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, καθώς και στις προτάσεις των καταλληλότερων μέτρων. 

Παράλληλα, εργαζόμαστε για την προώθηση της θεσμοθέτησης συγκεκριμένων δράσεων πρόληψης, έτσι ώστε αυτές να καταστούν υποχρεωτικές και να ενταχθούν στην πρακτική των σχετιζόμενων φορέων.

Πέρα όμως από τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν σε επίπεδο φορέων και κυβερνήσεων, η πρόληψη μάς αφορά όλους ως πολίτες! Δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών που εκδηλώνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να αλλάξουμε συνήθειες και να ενημερωθούμε για τη σημασία της πρόληψης. 

Τα οικονομικά των δασικών πυρκαγιών

Κάθε χρόνο καίγονται χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων, καταστρέφονται περιουσίες και δυστυχώς συχνά χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, οφείλουμε να είμαστε πάντα σε εγρήγορση αλλά και να προστατεύουμε τα δάση μας με τον σωστό τρόπο. Και διαχρονικά αυτός ο τρόπος βάζει την πρόληψη στο επίκεντρο.

Το εθνικό σύστημα δασοπυροπροστασίας, προσηλωμένο στην καταστολή, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προληπτικά τις δασικές πυρκαγιές, με πολύ σοβαρές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Ενδεικτικό είναι πως τα στοιχεία της πενταετίας 2016-2020 δείχνουν ότι στην Ελλάδα το 84% των πόρων για τις δασικές πυρκαγιές κατευθύνονται στην καταστολή και μόνο το 16% στην πρόληψη.

Μάθε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ

Τοπικά Σχέδια Δράσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Το έργο για την ανάπτυξη προδιαγραφών Τοπικών Σχεδίων Δράσης πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο ΟΤΑ υλοποιείται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη του Iδρύματος Μποδοσάκη, και θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του 2024. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να πετύχει την οργάνωση και διασφάλιση μιας σειράς από ενέργειες και διαδικασίες που κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πρόληψη δασικών πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσω της πρωτοβουλίας θα γίνει ανάλυση και τεκμηρίωση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, τεκμηρίωση των αναγκών πρόληψης αυτών, σύνδεση του προβλήματος με τις αντίστοιχες λύσεις, θα οριστούν ενιαίες σύγχρονες προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων δράσης και θα επιτευχθεί η ωρίμανση χρηματοδοτικών προτάσεων για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ενώ παράλληλα, θα διασφαλιστεί η ενημέρωση και η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην κατάρτιση των σχεδίων.

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύεται περαιτέρω με την υποστήριξη δύο ακόμα φορέων. Ειδικότερα, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, θα εκπονηθεί ένα πιλοτικό σχέδιο δράσης σε έναν Δήμο, το οποίο θα συμβάλλει στη συλλογή δεδομένων και στις προτάσεις των καταλληλότερων μέτρων. 

Παράλληλα, ως WWF Ελλάς θα εργαστούμε για την προώθηση της θεσμοθέτησης των ενιαίων προδιαγραφών για τα τοπικά σχέδια πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Η δράση αυτή υποστηρίζεται από την ΙΚΕΑ του ομίλου Fourlis, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας με το WWF Ελλάς για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

ΝΕΑ

Περισσότερα

NEWSLETTER