© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

Κάθε χρόνο, βλέπουμε τη χώρα μας να πλήττεται από δασικές πυρκαγιές, καταστροφικές σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Η κλιματική κρίση «μεταμορφώνει» τη Μεσόγειο και μας φέρνει αντιμέτωπους με φωτιές αυξημένης έντασης. 

Σε χώρες με μεσογειακό κλίμα, όπως είναι και η Ελλάδα, δεν γίνεται να στοχεύουμε σε μηδενισμό των δασικών πυρκαγιών, καθώς αποτελούν μέρος των φυσικών διεργασιών. Μπορούμε όμως να στοχεύσουμε στη μείωση της έντασης, της συχνότητας και των επιπτώσεων τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόληψης, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, βελτίωση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και των κοινωνιών, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο. 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά τα δάση μας, διεκδικούμε κυρίως την εφαρμογή  μιας σύγχρονης δασικής διαχείρισης, με έμφαση στη διαχείριση της βλάστησης και συνεπώς και της δυνητικά διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μειωθεί σημαντικά η ένταση των πυρκαγιών. Η υιοθέτηση καινοτόμων διαχειριστικών μεθόδων, όπως η προδιαγεγραμμένη καύση, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση της δασικής καύσιμης ύλης, ειδικότερα σε δάση που η βόσκηση έχει μειωθεί δραματικά. Μάλιστα, ως WWF Ελλάς, συμμετέχουμε σε μια νέα προσπάθεια πιλοτικής εφαρμογής της προδιαγεγραμμένης καύσης στο νησί της Χίου, προκειμένου να τεκμηριωθεί επιστημονικά και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτής της μεθόδου. 

Παράλληλα, συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας, που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου για να προστατέψουν τα δάση μας. Οι εθελοντικές ομάδες συνεισφέρουν καίρια στο έργο των αρμόδιων κρατικών φορέων και σε πολλές περιπτώσεις είναι εκείνες που εντοπίζουν στην έναρξή τους, σημαντικά περιστατικά δασικών πυρκαγιών και συνδράμουν στην άμεση αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, η προσπάθεια και η καθοριστική συμβολή τους δυστυχώς, δεν συνοδεύεται από επαρκή ενίσχυση σε υλικό εξοπλισμό, αλλά και την απαραίτητη εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτείται. Γι’ αυτό, ως WWF Ελλάς συμμετέχουμε σε ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας, μέσω του οποίου εθελοντικές ομάδες ενισχύονται τόσο με νέο εξοπλισμό, όσο και με κατάρτιση σε θέματα οικονομικής και διοικητικής βιωσιμότητας, επικοινωνίας, πρόληψης, καταστολής και αποκατάστασης δασικών πυρκαγιών. 

Σταθερά επίσης, καταθέτουμε προτάσεις πολιτικής συνηγορίας με στόχο ένα βιώσιμο σύστημα δασικής διαχειρισης και τη βελτίωση των πολιτικών πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Πέντε καινοτόμοι άξονες για να πετύχουμε την αλλαγή στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

  1. Μετακίνηση της έμφασης και της σχετικής επένδυσης στην πρόληψη
  2. Έγκαιρος, ολοκληρωμένος και κοινωνικά υπόλογος αντιπυρικός σχεδιασμός
  3. Ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και οικολογικής κατάστασης των πιο ευάλωτων δασών
  4. Δημιουργία Εξειδικευμένου Σώματος Δασοπυρόσβεσης
  5. Ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και ενεργοποίηση της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο
ΤΑ ΕΡΓΑ

Προδιαγεγραμμένη καύση

Το ερευνητικό-πιλοτικό έργο για την προδιαγεγραμμένη καύση, υλοποιείται από το WWF Ελλάς και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Αρωγοί στην προσπάθεια είναι η Διεύθυνση Δασών Χίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και η ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου «Όμικρον», ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Procter & Gamble. 

Το έργο στοχεύει στην επιστημονική τεκμηρίωση της χρήσης του προδιαγεγραμμένου πυρός σε μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα και στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, στην ανάδειξη των προϋποθέσεων εφαρμογής της μεθόδου και στην υιοθέτηση της προδιαγεγραμμένης καύσης ως σημαντικού εργαλείου πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα δεκάδων άλλων χωρών. 

Υποστήριξη εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας 

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας 2022 – 2024, υλοποιήθηκε από το ΜΚΣ Δεσμός, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και το HIGGS (Higher Incubator Giving Growth & Sustainability), με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνικής Τράπεζας. 

Το συγκεκριμένο έργο κινήθηκε σε δύο παράλληλους άξονες: α) τη σημαντική ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων σε υλικό εξοπλισμό και β) την κατάρτιση τους σε βασικά ζητήματα για τις δασικές πυρκαγιές μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων. 

Συγκεκριμένα, μέσα από τον πρώτο άξονα, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών 50 εθελοντικές ομάδες, δίνοντας προτεραιότητα, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής, σε αυτές τις ομάδες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και/ή λειτουργούν σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές. Στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα, πραγματοποιήθηκανεξειδικευμένα εργαστήρια κατάρτισης των εθελοντικών ομάδων σε θέματα πρόληψης, καταστολής και αποκατάστασης δασικών πυρκαγιών. Τα εργαστήρια παρακολούθησαν δωρεάν 118 εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας από όλη την χώρα.

Την υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων πλαισιώνει ένα παράλληλο πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής τους ετοιμότητας, σε θέματα προσέλκυσης και διατήρησης νέων εθελοντών, επικοινωνίας και χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τοHIGGS σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, με την υποστήριξη της ΙΚΕΑ του ομίλου FOURLIS.

ΝΕΑ

Περισσότερα

NEWSLETTER