© Μάριος Βόντας / WWF Ελλάς
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ

Η φυσική αναγέννηση των δασών μετά τις πυρκαγιές παραμένει στις περισσότερες περιπτώσεις η πλέον κατάλληλη λύση. Όταν, όμως, αυτή δεν είναι δυνατή, οι εργασίες της τεχνητής αναδάσωσης είναι σημαντικό να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με επιστημονικά κριτήρια και με την κατάλληλη μεθοδολογία. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 “υιοθετήσαμε” μια περιοχή κοντά στον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου, στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, που έχει καεί δύο φορές μέσα σε 10 χρόνια και δεν έχει πλέον τη δυνατότητα φυσικής αναγέννησης. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έγινε με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπονήσαμε για τη χαρτογράφηση και αποτύπωση των επικαλύψεων των πυρκαγιών των τελευταίων 20 ετών, εντός των καμένων δασικών εκτάσεων της αντιπυρικής περιόδου 2021, εκτιμώντας ποιες είναι πιθανότερο να χρειαστούν εργασίες αναδάσωσης. 

Μέσω μιας καινοτόμας προσέγγισης που ελπίζουμε να αποτελέσει παράδειγμα για επόμενες περιπτώσεις, από το 2022 μέχρι σήμερα, έχουμε φυτέψει 22.500 δέντρα. Σε συνέχεια της μελέτης αναδάσωσης που εκπονήθηκε από το Δασαρχείο Λαυρίου, επιλέχθηκε μια μίξη 15 διαφορετικών πλατύφυλλων και κωνοφόρων ειδών, με έμφαση σε συγκεκριμένα πλατύφυλλα είδη, που προϋπήρχαν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα βελανιδιές, χαρουπιές και κουτσουπιές. Η επαναφορά των συγκεκριμένων ειδών στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να καταστήσει το δάσος ανθεκτικότερο στη φωτιά, περιορίζοντας τόσο την ένταση, όσο και τη μετάδοση της.

Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνουμε τη βιοποικιλότητα, δημιουργώντας ένα όμορφο και πυρανθεκτικό νέο δάσος, ιδιαίτερα στις μικτές ζώνες, δηλαδή στα σημεία εκείνα όπου υπάρχει μίξη δάσους και κατοικιών. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, θα μελετήσουμε διαφορετικές μεθόδους φυτεύσεων με σκοπό τη βελτίωση της βιωσιμότητας των φυτών που τοποθετούνται, αλλά και της συντήρησης (ποτίσματα, λιπάνσεις, κλπ), και τελικά την εξοικονόμηση πόρων. Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Δασαρχείο Λαυρίου, το οποίο έχει αναλάβει και τον έλεγχο όλου του  έργου.

Ουσιαστικό και ενεργό ρόλο καθόλη τη διάρκεια αποκατάστασης έχουν οι εκπαιδευμένες ομάδες εθελοντών μας. Οι εθελοντές, αφού πρώτα εκπαιδευτούν κατάλληλα, συνεισφέρουν στις εργασίες αναδάσωσης, ενώ  πραγματοποιούν και σποροσυλλογές σε διάφορα σημεία της Αττικής, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με σκοπό τη χρήση των δενδρυλλίων που αναπτύσσονται και στην εν λόγω αποκατάσταση.

Και δεν σταματάμε εκεί. Έως και το 2025 θα επιστρέφουμε στην περιοχή, υλοποιώντας δράσεις ποτίσματος, συντήρησης των λάκκων, ξεβοτανίσματος, λιπάνσεων και μετρήσεων της ανάπτυξης των φυτών μέχρι να βεβαιωθούμε ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνα τους. 

Το έργο υλοποιείται με τη στήριξη του ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, καθώς και υποστηρικτών του WWF. 

NEWSLETTER