COP 15: Νέα παγκόσμια συμφωνία για τη βιοποικιλότητα, αλλά και ανάγκη για επείγουσες ενέργειες για την εφαρμογή της 

Δημοσιεύτηκε στις December, 20 2022

Χθες, τελευταία μέρα της 15ης Διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα (COP 15) στο Μόντρεαλ του Καναδά, επετεύχθη μια σημαντική συμφωνία για ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030.

Ωστόσο, για την εφαρμογή του πλαισίου αυτού και την επίτευξη των στόχων του απαιτούνται επείγουσες ενέργειες από όλες τις χώρες και διασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων.

Το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα Κούνμινγκ-Μόντρεαλ (όπως ονομάστηκε από τα ονόματα των διοργανώτριων πόλεων) περιλαμβάνει στόχους και δράσεις με σκοπό την ανάσχεση και αναστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενσωμάτωση ενός στόχου για τη διατήρηση τουλάχιστον του 30% της γης, των ωκεανών και των γλυκών υδάτων, με σεβασμό στα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και των τοπικών κοινωνιών, και αναγνωρίζοντας τη συμβολή των αυτόχθονων και παραδοσιακών εδαφών για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Ωστόσο, ο κύριος στόχος για αναστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030 μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι ασαφείς προβλέψεις της συμφωνίας για κρίσιμα ζητήματα, όπως η προστασία των παρθένων οικοσυστημάτων και η αντιμετώπιση της μη βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, μεταφραστούν σε ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα και δράσεις σε εθνικό επίπεδο.

«Η υιοθέτηση ενός κοινού παγκόσμιου στόχου που θα καθοδηγεί τις συλλογικές και επείγουσες δράσεις για την ανάσχεση και αναστροφή της απώλειας της φύσης έως το 2030 αποτελεί σημαντική επιτυχία για όσους συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα, και μια νίκη για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Η συμφωνία αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα, και πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για δράσεις από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εν γένει για μια μετάβαση σε έναν κόσμο με περισσότερη φύση (nature positive) που θα στηρίζει την επίτευξη των κλιματικών στόχων και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης» δήλωσε ο Marco Lambertini, Γενικός Διευθυντής του WWF International.

«Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος βάζοντας τη βιοποικιλότητα ψηλά στην πολιτική και επιχειρηματική ατζέντα, ωστόσο μπορεί να υπονομευθεί από καθυστερήσεις στην εφαρμογή της και από την αδυναμία να διασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι. Επίσης, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό μηχανισμό για την εφαρμογή της που θα καθιστά τις κυβερνήσεις υπόλογες και θα τις υποχρεώνει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους αν οι στόχοι δεν επιτευχθούν. Είναι σημαντικό  η συμφωνία να εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και δικαιολογίες. Η φύση, αλλά και όλοι εμείς που στηριζόμαστε σε αυτή για τον βιοπορισμό μας, την οικονομική μας ανάπτυξη και την ευημερία μας, περιμέναμε πολύ καιρό - είναι πλέον η ώρα να ευημερήσει και πάλι η φύση. Οι κυβερνήσεις επέλεξαν τη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Μόντρεαλ, αλλά η ιστορία θα μας κρίνει αν δεν τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε σήμερα», πρόσθεσε ο Lambertini.

Ένα από τα πιο επίμαχα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ήταν η δέσμη μέτρων χρηματοδότησης για τη στήριξη δράσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας παγκοσμίως, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι συνεπώς σημαντική η δέσμευση των κυβερνήσεων για την εξάλειψη των επιβλαβών για τη φύση επιχορηγήσεων, καθώς και η ευρύτερη δέσμευση για ουσιαστική και σταδιακή αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων από όλες τις πηγές έως το 2030, με κινητοποίηση τουλάχιστον 200 δισεκατομμυρίων ΗΠΑ δολαρίων ανά έτος. Πρόκειται για περίπου διπλασιασμό σε σχέση με τα επίπεδα χρηματοδότησης το 2020. Επίσης, ένα σημαντικό επίτευγμα είναι η δέσμευση για διεθνείς χρηματοδοτικές ροές για την προστασία της βιοποικιλότητας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το 2025 και 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το 2030.

«Η συμφωνία Κούνμινγκ-Μόντρεαλ που υιοθετήθηκε σήμερα δίνει την ευκαιρία στη φύση να ανακάμψει σε έναν κόσμο διαιρεμένο από τις ανισότητες και τα γεωπολιτικά προβλήματα. Το WWF χαιρετίζει τη σημαντική βελτίωση των στόχων για την προστασία ειδών στο τελικό κείμενο της συμφωνίας. Η δέσμευση για την ανάσχεση της εξάλειψης των ειδών μέχρι το 2030 είναι το ελάχιστο επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται ενόψει των αποτυχιών του παρελθόντος και της επιταχυνόμενης κρίσης εξαφάνισής τους», δήλωσε η Lin Li, Υπεύθυνη Παγκόσμιας πολιτικής και συνηγορίας στο WWF International.

«Ο κύριος σκοπός της συμφωνίας για την ανάσχεση και ανάκαμψη της απώλειας της βιοποικιλότητας έχει το σωστό επίπεδο φιλοδοξίας, ωστόσο οι επιμέρους στόχοι δεν επαρκούν για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Για παράδειγμα, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει έναν ποσοτικοποιημένο στόχο για τη μείωση του αποτυπώματος της μη βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό είναι απογοητευτικό και θα πρέπει οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση σε εθνικό επίπεδο. Παραμένουμε ωστόσο αισιόδοξοι. Πριν από δυο εβδομάδες, οι διαφορές που έπρεπε να επιλυθούν ήταν πολλές. Σήμερα, έχουμε στα χέρια μας μια συμφωνία που αρχίζει, τουλάχιστον, να αποκαθιστά τη σχέση μας με τη φύση» πρόσθεσε η Lin Li.

Είναι σημαντικό όλες οι χώρες να τηρήσουν τη συμφωνία και κυρίως να υιοθετήσουν φιλόδοξα εθνικά σχέδια και στρατηγικές που θα εναρμονίζονται με τους παγκόσμιους στόχους και θα ανταποκρίνονται ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην περιβαλλοντική κρίση που διανύουμε.

© Holly Chapman / WWF