Αναφορά στη διεθνή Σύμβαση Άαρχους

Δημοσιεύτηκε στις 10 May 2021

​Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το WWF Ελλάς υπέβαλαν την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 κοινή αναφορά στη Γραμματεία της διεθνούς Σύμβασης του Άαρχους σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, στην αναφορά μνημονεύονται συγκεκριμένες υποθέσεις μη εκπλήρωσης ορισμένων υποχρεώσεων της Ελλάδας, ως συμβαλλόμενου μέρους, όπως προβλέπονται στη Σύμβαση, με στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης συμμόρφωσης της χώρας μας και κατ’ επέκταση την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη στη διεθνή Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, που υπεγράφη το 1998 στην πόλη Άαρχους της Δανίας. Η Σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 3422/2005 (Α΄ 303) και τέθηκε σε ισχύ την 13η Δεκεμβρίου 2005.
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ