Η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις περιοχές Natura | WWF
Η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις περιοχές Natura

Δημοσιεύτηκε στις 17 February 2021

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα έστειλε το WWF Ελλάς
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα έναν διάλογο με τις ελληνικές αρχές (διαδικασία PILOT) σχετικά με το κατά πόσο η ελληνική νομοθεσία συνάδει με τις προβλέψεις της οδηγίας για τους οικοτόπους για τη δέουσα εκτίμηση έργων και σχεδίων στις περιοχές Natura. Σε αυτό το πλαίσιο, το WWF Eλλάς έθεσε υπόψη του αρμόδιου υπουργού προτάσεις για την ορθή μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη και εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας.
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ