COP28: H Διάσκεψη της κλιματικής αξιοπιστίας

Δημοσιεύτηκε στις 30 November 2023

Η φετινή διάσκεψη για το κλίμα πρέπει να διορθώσει την πορεία που έχουμε πάρει και να ευθυγραμμίσει την κλιματική δράση με τον στόχο περιορισμού της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C. Το WWF καλεί για ισχυρές πολιτικές αποφάσεις που θα δεσμεύουν όλες τις χώρες σε τερματισμό των ορυκτών καυσίμων.

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Νοέμβριος 2023) - Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP28) θα είναι η διάσκεψη της κλιματικής αξιοπιστίας, σύμφωνα με το WWF. Οι συμφωνίες που θα επιτευχθούν στο Ντουμπάι πρέπει να είναι συμβατές με την επιτακτικότητα της κλιματικής κρίσης και την κλίμακα των προσπαθειών που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί.

Στην πλέον σημαντική διάσκεψη για το κλίμα από την έναρξη της Συμφωνίας του Παρισιού το 2015, μία απόφαση - κλειδί από το Ντουμπάι θα επικεντρωθεί στον “Παγκόσμιο Απολογισμό”  (Global Stocktake) και στην πρώτη αξιολόγηση της προόδου που έχει γίνει προς την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας. Η COP28 θα πρέπει να οδηγήσει σε έναν “διορθωτικό” οδικό χάρτη που θα καθορίζει το μέλλον της κλιματικής δράσης σε παγκόσμια κλίμακα.

"Η COP28 πρέπει να αποτελέσει την διάσκεψη της κλιματικής αξιοπιστίας, με όλα τα σχέδια, τις δεσμεύσεις και τη χρηματοδότηση να συμβαδίζουν με την ταχύτητα και την κλίμακα της δράσης που απαιτείται για να αποτραπούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Μπορούμε ακόμα να αποφύγουμε ένα μέλλον συνεχόμενων κλιματικών καταστροφών, ωστόσο έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τους στόχους με τα περιθώρια που έχουμε να εξαντλούνται.” δήλωσε ο Manuel Pulgar-Vidal, επικεφαλής του WWF σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας και πρόεδρος της COP20.

"Οι χώρες πρέπει να συμφωνήσουν σε έναν οδικό χάρτη που θα επαναφέρει την παγκόσμια κλιματική δράση και φιλοδοξία σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περιορισμό της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διεξαχθεί μία ακόμα COP χωρίς αποφάσεις και δεσμεύσεις για αύξηση της φιλοδοξίας και κλιματικής δράσης. Όσο πιο γρήγορα και αποφασιστικά δράσουμε, τόσο πιο γρήγορα οι άνθρωποι και η φύση θα μπορέσουν να απολαύσουν τα οφέλη από ένα καθαρό, ασφαλές και βιώσιμο μέλλον."

Ο Stephen Cornelius, αναπληρωτής επικεφαλής του WWF σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας, δήλωσε: "Η χρηματοδότηση είναι το κλειδί για να ενεργοποιηθεί η κλιματική δράση. Η αξιοπιστία της COP28 βασίζεται στην έμπρακτη αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης από τις ανεπτυγμένες χώρες, η οποία θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Εξίσου απαραίτητος είναι ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή μέχρι το 2025 σύμφωνα με τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών.”

"Χρειαζόμαστε επίσης ένα κατάλληλο Ταμείο για Απώλειες και Ζημιές. Την περσινή επιτυχία της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Διάσκεψη COP27 για τη δημιουργία του ταμείου, θα πρέπει να την ακολουθήσει φέτος η πλήρης λειτουργία του, με δεσμεύσεις για επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις."

Σύμφωνα με την Fernanda Carvalho, επικεφαλή του WWF για την πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια “Οι ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα παγκόσμιο σχέδιο για τον τερματισμό όλων των ορυκτών καυσίμων. Η αποτυχία να δράσουν αποφασιστικά για να βάλουν ένα τέλος στην εποχή των ορυκτών καυσίμων, θα καταδικάσει ολόκληρο τον κόσμο σε αυξανόμενες κλιματικές διαταραχές. Ο τερματισμός της παραγωγής και καύσης ορυκτών καυσίμων και η μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη ενέργεια είναι η λύση που θα έχει το μεγαλύτερο κλιματικό αντίκτυπο.”

Είναι επίσης κρίσιμο οι χώρες να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τη σύνδεση της κλιματικής κρίσης και της κρίσης της βιοποικιλότητας. "Τα φυσικά οικοσυστήματα ξεπερνούν τα όριά τους. Η απανθρακοποίηση και η αποκατάσταση της φύσης πρέπει να συμβούν παράλληλα. Με αυτό ως παραδοχή, το WWF καλεί για ένα νέο πρόγραμμα εργασίας που αφορά το κλίμα και τη φύση  και που θα καθιερωθεί ως μέρος των μελλοντικών COP για το κλίμα." δηλώνει η Carvalho.

Σημειώσεις προς συντάκτες:

Μία βασική περίληψη των κρίσιμων αποτελεσμάτων που αναμένουμε είναι: 

  • Ισχυρά πολιτικά μηνύματα για τον τερματισμό των ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2050 το αργότερο, με τις αναπτυγμένες χώρες να επιτυγχάνουν αυτό το στόχο νωρίτερα, συμπεριλαμβανομένων και των στόχων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και πρόσβαση.
  • Έναν επιτυχημένο Παγκόσμιο Απολογισμό, ο οποίος θα ανοίγει το δρόμο για πρωτοφανή και άμεση εφαρμογή των τρεχουσών Εθνικά Καθορισμένων Συνεισφορών και θα ενισχύει τη διεθνή συνεργασία και άλλες συνθήκες για ενεργοποίηση ισχυρών ΕΚΣ.
  • Πλήρης λειτουργία του Ταμείου για Απώλειες και Ζημιές, με σημαντικές υποσχέσεις νέων κεφαλαίων.
  • Απόφαση για ένα συνεκτικό πλαίσιο για τον Παγκόσμιο Στόχο Προσαρμογής.
  • Ενίσχυση της παροχής δημόσιας χρηματοδότησης από αναπτυγμένες χώρες πέραν των 100 δισ. δολαρίων ετησίως και διπλασιασμό της χρηματοδότησης για την προσαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών.
  • Ευθυγράμμιση όλων των ιδιωτικών και δημόσιων χρηματοοικονομικών ροών με τους κλιματικούς στόχους.