Εξώδικο και Εξώδικη απάντηση στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος