100% ΑΠΕ: Πρόταση νόμου για το νέο σύστημα σχεδιασμού