Σχόλια WWF στη δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας κ.λπ