Πρώτη οικολογική αποτίμηση των πυρκαγιών του 2023 στις Προστατευόμενες Περιοχές