Κοινό δελτίο τύπου περιβαλλοντικών οργανώσεων για την εκτός σχεδίου δόμηση