Ενημερωτικό σημείωμα για την περιβαλλοντική διαφάνεια και τη δημόσια συμμετοχή