Σχόλια του WWF Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση για την ΕΠΜ 8β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Αιγαίου – Δωδεκανήσων (μέρους) και Κυκλάδων (2η Ομάδα Περιοχών)