Σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων στη διαβούλευση για τη 2η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ