Θέση εργασίας: Acquisition Officer | WWF
Θέση εργασίας: Acquisition Officer

Δημοσιεύτηκε στις 16 March 2021

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναζητά acquisition officer που θα αναλάβει τον σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων προσέλκυσης νέων υποστηρικτών. Ο/η συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση της διαδικτυακής στρατηγικής και στη δημιουργία εκστρατειών οικονομικής ενίσχυσης.

Περιγραφή θέσης 

Ο/η acquisition officer θα:

 • Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση της online στρατηγικής εξεύρεσης πόρων του WWF Ελλάς.
 • Αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των εκστρατειών εξεύρεσης πόρων.
 • Θα συνεργάζεται στενά με το digital agency για την μεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των πληρωμένων διαφημίσεων σε όλα τα διαθέσιμα μέσα.
 • Αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των direct email marketing campaigns που έχουν στόχο την οικονομική  ενίσχυση.
 • Θα συνεργάζεται στενά με το τμήμα Επικοινωνίας και Engagement της οργάνωσης στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκστρατειών lead generation.
 • Αναλάβει τη διαχείριση του donation page της οργάνωσης συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και την υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών SEO με στόχο την καλύτερη δυνατή κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης.
 • Εξερευνά νέα εργαλεία προσέλκυσης υποστηρικτών.
 • Είναι υπεύθυνος για την εβδομαδιαία αναφορά όλων των ενεργειών εξεύρεσης πόρων μέσα από on line εργαλεία.

Προφίλ υποψηφίου

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ανώτατου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την επικοινωνία, τις πωλήσεις και το digital marketing.
 • Τρία με πέντε χρόνια εμπειρία στον τομέα της εξεύρεσης πόρων   ή στις πωλήσεις - marketing
 • Εμπειρία στη διαχείριση διαδικτυακών πλατφορμών και ιστοσελίδων. 
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Πολύ καλή γνώση SEO/SEM και Google Analytics
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας σε περίπτωση επιλογής.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού (Photoshop, illustrator, κλπ)
 • Εμπειρία στον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 • Ομαδικό πνεύμα και κουλτούρα συνεργασίας.

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα.

Πέραν των τακτικών αποδοχών και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται επιπλέον ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο hracquisition@wwf.gr μέχρι και Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου. 

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ