Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η τομέα για την αλιεία | WWF
Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η τομέα για την αλιεία

Δημοσιεύτηκε στις 12 March 2021

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναζητά υπεύθυνο/η αλιείας που θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων αλιείας της οργάνωσης διασφαλίζοντας τη σύνδεση με τις σχετικές ευρωπαϊκές και μεσογειακές πολιτικές.

Ο/η συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία προκειμένου να μπορεί να μεταφράσει την τεχνική κι επιστημονική πληροφορία σε προτάσεις και δράσεις πολιτικής καθώς και να προωθεί αλιευτικές διαχειριστικές πρακτικές προς όφελος των θαλασσών αλλά και των αλιευτικών κοινοτήτων, ως μέλος του Τμήματος Conservation του WWF Ελλάς. 

Περιγραφή θέσης 

Ο/η υπεύθυνος/η αλιείας θα:

 • Συμβάλλει στον σχεδιασμό, θα συντονίζει και θα υλοποιεί τις δράσεις του WWF Ελλάς που σχετίζονται με θαλάσσια αλιεία σε επιστημονικό, πολιτικό και διαχειριστικό επίπεδο.
 • Συντονίζει και θα αναπτύσσει θέσεις του WWF Ελλάς σε σχέση με θέματα που αφορούν στην προστασία των ιχθυαποθεμάτων, τη διαχείριση των σημαντικών περιοχών για την αλιεία, προωθώντας βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές και τη συμμετοχή της αλιευτικής κοινότητας στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευμάτων.
 • Έχει την εποπτεία της ανάπτυξης της στρατηγικής της οργάνωσης όσον αφορά την θαλάσσια αλιεία.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα πολιτικής και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής του WWF Ελλάς αναφορικά με την αλιεία.
 • Διατηρεί και θα αναπτύσσει επαφές με φορείς σχετικούς με θέματα αλιείας στην Ελλάδα προωθώντας τις σχετικές θέσεις του WWF Ελλάς.
 • Παρακολουθεί και θα συμμετέχει στις σχετικές δράσεις του δικτύου του WWF κυρίως σε Μεσογειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα επικοινωνίας του WWF Ελλάς, συμβάλλοντας στην παραγωγή υλικού αλλά και τη διάχυση μηνυμάτων σχετικά με την αλιεία στην Ελλάδα τόσο στα ΜΜΕ όσο και σε συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολυετής εμπειρία σε προγράμματα σχετικά με την αλιεία, καθώς και σε συνεργασίες με αλιείς
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής αλιείας και του σχετικού εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και πολιτικών
 • Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό αντικείμενο
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Ικανότητα συντονισμού ομάδας και δράσεων
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων και εργασίας εκτός έδρας

Βιογραφικά που θα επιδεικνύουν αξιόλογη εμπειρία/γνώση σε άλλους τομείς της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε εθνικά ή και ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την αλιεία
 • Γνώση του θεσμικού πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων της μεσογειακής αλιείας
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

 

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα.

Εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, αναμένεται να απαιτούνται αρκετά – και συχνά πολυήμερα - ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πέραν των τακτικών αποδοχών και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται επιπλέον ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο hrfisheries@wwf.gr μέχρι και 20 Απριλίου 2021.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με την περιγραφή της θέσης και τα προσόντα του υποψήφιου. 

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ