Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η θαλάσσιου προγράμματος

Δημοσιεύτηκε στις 21 October 2021

To WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη με πάθος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ικανότητες να ηγηθεί των προσπαθειών της οργάνωσης σε αυτό το αντικείμενο.

Το θαλάσσιο πρόγραμμα του WWF Ελλάς συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εθνικής αλλά και μεσογειακής εμβέλειας στο πλαίσιο της στρατηγικής του και της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF αντίστοιχα. 

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Ο/Η Υπεύθυνος/η Θαλάσσιου Προγράμματος:

 • Εισηγείται και υλοποιεί την στρατηγική του θαλάσσιου προγράμματος του WWF Ελλάς, αναπτύσσοντας τα έργα και τις δράσεις που απαιτούνται
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων μεσογειακής εμβέλειας
 • Συμμετέχει στην υλοποίηση του παγκόσμιου προγράμματος του WWF για τους ωκεανούς
 • Αναπτύσσει, οργανώνει και διαχειρίζεται συνεργασίες με οργανισμούς, υπηρεσίες και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Οργανώνει και διοικεί  τους οικονομικούς πόρους του θαλάσσιου προγράμματος
 • Συντονίζει την ομάδα του θαλάσσιου προγράμματος του WWF Ελλάς στις εργασίες και στα προγράμματα που υλοποιεί ή και στην ανάπτυξη νέων
 • Εκπροσωπεί την οργάνωση σε σχετικές συναντήσεις και forums
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της συνολικής παρέμβασης της οργάνωσης για την προστασία του ελληνικού και μεσογειακού φυσικού περιβάλλοντος

Προφίλ υποψήφιου/ας:

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει:

 • Να διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό σε επιστημονικό πεδίο σχετικό με  το αντικείμενο
 • Να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ομάδων και έργων
 • Να έχει εμπειρία στη δημιουργία και τη διαχείριση συνεργασιών
 • Να έχει αποδεδειγμένες ικανότητες στην εκπροσώπηση, την ανάπτυξη δικτύων και την συμμετοχή σε διεργασίες διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης
 • Να έχει εξαιρετικές ικανότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο, τουλάχιστον στα ελληνικά και τα αγγλικά, και να διαθέτει δεξιότητες δημόσιου λόγου
 • Να μπορεί να ταξιδεύει συχνά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και να διαχειρίζεται πολλαπλά μέσα εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας και εργασίας
 • Να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ψύχραιμα σε πλαίσιο ομάδων
 • Ιδανικά, να έχει εργαστεί ή προσφέρει εθελοντικά στον χώρο των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και/ή να διαθέτει εξοικείωση με τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών

Χαρακτηριστικά θέσης:

Η θέση εντάσσεται στο τμήμα περιβαλλοντικής προστασίας του οργανισμού, ενώ απαιτείται στενή και καλή συνεργασία με όλα τα τμήματα της οργάνωσης.

Αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα, με ευέλικτο ωράριο και δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Απαιτεί συχνές - και συχνά πολυήμερες - μετακινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πέραν των τακτικών αποδοχών, και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και - εάν απαιτείται - κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης.

Διαδικασία αίτησης:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο hrmarine@wwf.gr μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2021.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν και στα ελληνικά και στα αγγλικά, και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου.

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

© WWF
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ