Υπεύθυνος τοπικών δράσεων Σύρου

Δημοσιεύτηκε στις May, 01 2023

Αν είσαι άνθρωπος με όραμα επιθυμείς να κάνεις τον κόσμο μας καλύτερο μέσα από τη δουλειά σου, στείλε μας το βιογραφικό σου, γίνε μέλος της ομάδας του WWF Ελλάς και του τοπικού γραφείου μας στη Σύρο. Βοήθησέ μας να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τους ανθρώπους και τη φύση!

Το WWF Ελλάς αναζητά έναν άνθρωπο με γνώσεις και εμπειρία στο πεδίο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, για να αναλάβει – ως μέλος της ομάδας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος – το συντονισμό των τοπικών δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου.

Περιγραφή θέσης

 • Συντονισμός και αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των τοπικών δράσεων της οργάνωσης που αφορούν στην ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) Γυάρου.
 • Συντονισμός της ομάδας πεδίου της οργάνωσης στη Σύρο.
 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του γραφείου της οργάνωσης στη Σύρο.
 • Υλοποίηση όλων των αναγκαίων επαφών και συνεργασιών με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και χρήστες της ΘΠΠ Γυάρου και εκπροσώπηση της οργάνωσης στην περιοχή. 
 • Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε συναντήσεις εργασίας, μέσα μαζικής επικοινωνίας, δημόσιες εκδηλώσεις.

Προφίλ υποψηφίου

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδία συναφή με βιολογία, περιβαλλοντικές επιστήμες, διαχείριση ειδών/οικοτόπων/φυσικών πόρων, βιώσιμη ανάπτυξη, κλπ. 
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε θέση σχετική με το αντικείμενο. 
 • Πολύ καλή γνώση των εξελίξεων σχετικά με τη έρευνα και προστασία της φύσης, τη θεσμοθέτηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, τη διαχείριση φυσικών πόρων, και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 
 • Καλή γνώση και κατανόηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικά του θαλάσσιου.
 • Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητα διασύνδεσης με ευρύ φάσμα συνεργατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. 
 • Εμπειρία στη διαχείριση και διοίκηση ομάδων.
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα προστασίας της φύσης και διαχείρισης φυσικών πόρων.
 • Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής και της ελληνικής γραπτής και προφορικής γλώσσας. 
 • Άριστη γνώση Υ/Η.
 • Δίπλωμα οδήγησης και εμπειρία στην οδήγηση. 

Συνολικά, ο/η υποψήφιος/α θα είναι ιδανικό να διακρίνεται και για τα εξής χαρακτηριστικά και ικανότητες:

 • Εμπειρία στη διαχείριση και διοίκηση έργων/προγραμμάτων στο πεδίο.
 • Εμπειρία συνεργασίας με τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς.
 • Ικανότητα συντονισμού πολλαπλών μερών στα πλαίσια συνεργασιών. 
 • Εμπειρία στη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.
 • Άνεση στην εργασία σε ψηφιακό ή απομακρυσμένο περιβάλλον.
 • Εμπειρία στη συγγραφή αναφορών και στην ανάπτυξη χρηματοδοτικών προτάσεων.
 • Δίπλωμα χειριστή ταχυπλόου σκάφους και εμπειρία στη χρήση σκάφους στο Αιγαίο
 • Δίπλωμα καταδύσεων.
 • Εργασιακή εμπειρία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Εμπειρία από εθελοντική συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ή άλλες κοινωφελείς δράσεις.

Χαρακτηριστικά θέσης 

Η θέση εντάσσεται στο τμήμα προστασίας της φύσης, στον τομέα για το θαλάσσιο περιβάλλον, και προϋποθέτει στενή και καλή συνεργασία με όλα τα τμήματα της οργάνωσης. Αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα την Ερμούπολη, Σύρου και άμεση έναρξη συνεργασίας. Απαιτεί ενδεχομένως κάποια ταξίδια στην Ελλάδα, και το εξωτερικό.

Παροχές

 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση 
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Δυνατότητα υβριδικού μοντέλου εργασίας (δια ζώσης και τηλεργασία)
 • Πρόσθετο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Μηνιαίο κουπόνι Ticket Restaurant για χρήση σε πολλές επιχειρήσεις.

Εάν ασπάζεσαι τις αξίες μας και μοιράζεσαι το όραμα μας για τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία σπάνιων ειδών και βιοτόπων και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και θέλεις να εργαστείς σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις, στείλε μας το βιογραφικό σου με μία συνοδευτική επιστολή στο hrmarine@wwf.gr μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2023 και, εφόσον το προφίλ σου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά και να καλύπτουν με σαφήνεια και να περιγράφουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία σου στα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω. 

Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

© WWF