© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Ζιφιοί, φυσητήρες, θαλάσσιες χελώνες, μεσογειακές φώκιες, μαυρόγυπες και ασπροπάρηδες είναι ορισμένα μόνο από τα απειλούμενα είδη στη χώρα μας, για τα οποία υλοποιούμε δράσεις για την προστασία τους.

«Αλλαγή ρότας» στη χώρα μας για τα κητώδη

Δεκαετίες τώρα επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στις άμεσες και έμμεσες απειλές που αντιμετωπίζουν εμβληματικά είδη, όπως οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα, η μεσογειακή φώκια, τα δελφίνια, οι φυσητήρες και άλλα κητώδη, με σημαντικά οφέλη για την προστασία τους. 

Στα πλαίσια της «Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας» του WWF προωθούμε τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ της παράκτιας αλιείας και της θαλάσσιας μεγαπανίδας. Μετά από συστηματικές ενέργειες, τόσο δικές μας  όσο και των εταίρων μας, καταφέραμε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, από αυτές που διασχίζουν συστηματικά την Ελληνική Τάφρο, να υιοθετήσει τα προτεινόμενα μέτρα αποφυγής των συγκρούσεων με τους φυσητήρες. Απόφαση που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, δεδομένης της υψηλής οικολογικής σημασίας της περιοχής από το Ιόνιο μέχρι τη Ρόδο, που φιλοξενεί περίπου 250 άτομα του απειλούμενου φυσητήρα. Ευελπιστούμε η συγκεκριμένη δέσμευση να αποτελέσει προπομπό για ανάλογες ενέργειες και από άλλες ναυτιλιακές εταιρείες.

...

Η αλλαγή πορείας από τα πλοία της MSC Cruises για την αποφυγή σύγκρουσης με τα κητώδη, αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής που είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί και από άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η βιωσιμότητα του πληθυσμού των φυσητήρων στη Μεσόγειο και να αντιμετωπιστεί μια από τις σημαντικότερες απειλές για αυτό το εμβληματικό θαλάσσιο είδος.

Αμαλία Αλμπερίνι, υπεύθυνη θαλάσσιου προγράμματος

Η προστασία της χελώνας καρέτα αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημαντικό κομμάτι της δράσης μας. Το 1994 οργανώσαμε πανευρωπαϊκή εκστρατεία και με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αγοράσαμε το 90% της έκτασης γύρω από την παραλία των Σεκανίων στη Ζάκυνθο, ώστε να την προστατέψουμε. Κι αυτό, διότι η παραλία των Σεκανίων, μήκους μόλις 550 μέτρων, είναι το σημαντικότερο «μαιευτήριο» της χελώνας καρέτα στη Μεσόγειο, καθώς συγκεντρώνει κάθε χρόνο 500 – 1.000 φωλιές!

Από τότε η παρουσία μας στην περιοχή είναι μόνιμη. Είτε αυτόνομα, είτε μέσα από τη συμμετοχή μας στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προωθούμε με κάθε τρόπο, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε διεθνές επίπεδο, την προστασία της χελώνας καρέτα και των λιγοστών οικοτόπων της.

Μέσα από τη δουλειά μας για την προστασία της χελώνα καρέτα εστιάζουμε στις απειλές για το είδος, εξασφαλίζουμε την προστασία της παραλίας των Σεκανίων από την διάβρωση των γύρω πλαγιών, υλοποιούμε δράσεις καθαρισμού και παρακολουθούμε για τυχόν παράνομες δραστηριότητες.

Σε κάθε φωλιά η χελώνα καρέτα αποθέτει έως 120 αυγά που θα μείνουν 55-60 ημέρες μέχρι να εκκολαφθούν. Για αυτό, παρακολουθούμε τα Σεκάνια νυχθημερόν, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος εντοπισμού, μία καινοτόμος προσέγγιση που συμβάλλει στην προστασία του εμβληματικού αυτού είδους.

Επενδύοντας σε στρατηγικές συνεργασίες, θα συνεχίσουμε να θωρακίζουμε τα Σεκάνια ώστε να παραμείνουν ο σημαντικότερος τόπος ωοτοκίας της καρέτα στη Μεσόγειο.

Τριάντα χρόνια μετράει η δράση μας στην εμβληματική περιοχή της Δαδιάς, που φιλοξενεί 36 από τα 38 είδη αρπακτικών πουλιών που απαντώνται στη Γηραιά Ήπειρο.

Το όραμά μας για ακόμη μεγαλύτερη εστίαση στις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, αλλά και για την εξασφάλιση της προστασίας της περιοχής σε βάθος χρόνου, γέννησε την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη οργάνωση, που πάντα με τη δική μας συμβολή, θα συνεχίσει και θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο το έργο που ξεκινήσαμε πριν από 30 χρόνια στην περιοχή. 

Η επιστημονική μας ομάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα κάτω από την ομπρέλα της νέας οργάνωσης, συμβάλλοντας στην προώθηση ουσιαστικών μέτρων για την προστασία του μαυρόγυπα, του όρνιου, του ασπροπάρη και πολλών άλλων αρπακτικών πουλιών στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Σουφλίου-Λευκίμης.  Μέτρα που μεταξύ άλλων θα στοχεύουν τις σημαντικές απειλές από την κατασκευή αιολικών πάρκων, την ηλεκτροπληξία από τις γραμμές μέσης τάσης, και την χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

Η νέα οργάνωση θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη μείωση των απειλών που δέχονται τα αρπακτικά στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας/Βουλγαρίας, την καταγραφή των μεταναστευτικών διαδρομών στην οροσειρά της Ροδόπης και την αποκατάσταση του πληθυσμού τους. Στις περιοχές αναπαραγωγής, όπως η Δαδιά, είναι σημαντικές οι δράσεις προστασίας αλλά και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου κάτοικοι και φορείς να αντιληφθούν ότι η προστασία του είδους μας ωφελεί όλους. Η φύλαξη των ελάχιστων φωλιών, η συμπληρωματική τροφοδοσία, η αντιμετώπιση του προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων και η ευρεία ενημέρωση των κατοίκων είναι δραστηριότητες με τις οποίες έχουμε προστατεύσει όλα αυτά τα χρόνια τα υπάρχοντα ζευγάρια αρπακτικών, επιτρέποντάς τους να αυξηθούν σε αριθμό τέτοιο που θα αντιστρέψει την πορεία κατάρρευσης του κάθε είδους.

NEWSLETTER