Το WWF Ελλάς, με την πολύτιμη επιστημονική συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη, εξέδωσε τον «Νομικό Οδηγό για το Περιβάλλον». Ο οδηγός εκδίδεται στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος για την έκδοση και παρουσίαση δέκα «Οδηγών για το Περιβάλλον» με την ευγενική χορηγία της Eurobank EFG.

Σκοπός του Νομικού Οδηγού είναι η παρουσίαση καίριων τομέων περιβαλλοντικών προβλημάτων, της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των δυνατοτήτων δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σε ένα πλήρες και ευανάγνωστο εγχειρίδιο.

Στην πρώτη ενότητα του εγχειριδίου περιλαμβάνεται το γενικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία. Στην δεύτερη ενότητα περιγράφονται τα πεδία ανθρώπινης δραστηριότητας που προκαλούν τα κυριότερα περιβαλλοντικά προγράμματα.

Τέλος ο Νομικός οδηγός περιλαμβάνει πραγματικά παραδείγματα διοικητικής δράσης, από την πλούσια εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Δείτε εδώ τον Νομικό Οδηγό αλλά και τα υπόλοιπους οδηγούς της σειράς

ΕΚΤΑΚΤΟ

Μπες τώρα στη μάχη ενάντια στη κλιματική κρίση

Καθώς η κλιματική κρίση κλιμακώνεται εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί.

Από το 1991 αγωνιζόμαστε ενάντια στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μαχόμαστε κατά της απώλειας της άγριας ζωής, των δασικών πυρκαγιών και της υπεραλίευσης, ξεσκεπάζουμε την κακή νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, σχεδιάζουμε λύσεις μακριά από τις ρυπογόνες πρακτικές των ορυκτών καυσίμων και αλλάζουμε συνειδήσει πολιτών και κυβερνήσεων. Πιστεύουμε πως είμαστε η γενιά που μπορεί να χτίσει το μέλλον της ανθρωπότητας διαφορετικά και για να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για όλα όσα εκπροσωπούμε χρειαζόμαστε την οικονομική σου υποστήριξη περισσότερο από ποτέ. 

Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι αρκετή για να συμβάλει στη πιο μεγάλη αλλαγή!

Υποστήριξε

Μοιράσου το με φίλους