Διοικητική προσφυγή (σ.σ. «αίτηση θεραπείας») κατά της περιβαλλοντικής έγκρισης για το πρόγραμμα εξορύξεων υδρογονανθράκων στη Νότια και Νοτιοδυτική Κρήτη κατέθεσαν σήμερα στους υπουργούς Γιώργο Σταθάκη και Σωκράτη Φάμελλο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace και Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος.

© Pixabay / Creative Commons

Στην αίτησή τους, οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις εντοπίζουν σοβαρές πλημμέλειες στη διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά και σοβαρές ελλείψεις στην απόφαση των υπουργών.

Τα σημαντικότερα από τα σημεία που εγείρει η αίτηση θεραπείας είναι τα εξής:

  1. Κανένα από τα υποβληθέντα σχόλια δεν φαίνεται να ελήφθη υπόψη ή απαντήθηκε από την υπουργική απόφαση. Μάλιστα, στην περίπτωση των οργανώσεων WWF Ελλάς και Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, το Υπουργείο δεν αναγνωρίζει μέχρι σήμερα την παραλαβή των σχολίων, μολονότι αυτά αποδεδειγμένα κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις οδηγίες του.  
  2. Πριν την έγκριση του προγράμματος έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων, το Υπουργείο ήταν υποχρεωμένο να εξετάσει και τη «μηδενική λύση» - δηλαδή, διάφορες άλλες αναπτυξιακές επιλογές που δεν περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ή είναι ασυμβίβαστες με αυτή (όπως ο τουρισμός). Αντίθετα, η μελέτη περιλαμβάνει σημειακές και αστήρικτες αναφορές, όπως ότι η μηδενική λύση «δεν προωθεί το δημόσιο συμφέρον», «δεν προσφέρει καμία αναπτυξιακή προοπτική», «δεν αυξάνει τον εθνικό πλούτο και την κοινωνική ευημερία».
  3. Η ΣΜΠΕ παραγνωρίζει τόσο το οικονομικό κόστος, όσο και την ενδεχομένη απώλεια θέσεων εργασίας, λόγω του κινδύνου μικρών και μεγάλων ατυχημάτων σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια.
  4. Μολονότι το πρόγραμμα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, οι αναφορές της ΣΜΠΕ στην κλιματική αλλαγή είναι προδήλως ανεπαρκείς.

Τέλος, η εκτίμηση των επιπτώσεων της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε σημαντικά στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής, όπως τα θαλάσσια θηλαστικά και ο βυθός, παρουσιάζει τεράστιες ελλείψεις.

Με την προσφυγή τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace και Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης, ευελπιστώντας στην επανεξέταση μίας επιλογής που εφόσον προχωρήσει ενέχει μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Κρήτη και την Νοτιοδυτική Ελλάδα.


Μοιράσου το με φίλους