Το Πυροσκόπιο εμπλουτίστηκε!

Το Πυροσκόπιο εμπλουτίστηκε! Μέσα από αυτή τη διαδικτυακή εφαρμογή του WWF Ελλάς και του ΕΘΙΑΓΕ, ο χρήστης μπορεί πλέον να βρει πληροφορίες για τις δασικές πυρκαγιές του νομού ενδιαφέροντός του. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται μέσα από συγκεντρωτικούς πίνακες αλλά και εύληπτα διαγράμματα. Σε επίπεδο χώρας τα στοιχεία αφορούν στην χρονική περίοδο 1983-2008 ενώ σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος ή νομού αφορούν στην χρονική περίοδο 1983-2005.