Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια σειρά φωτογραφιών με εικόνες από την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού που προήλθε από τη διαρροή πετρελαίου σε μια από τις εξέδρες της BP. Πώς είναι όμως δυνατόν οι εικόνες αυτές να σχετίζονται με την Ελλάδα και δη την αδιαφορία μας; Κι όμως… Μία εξ’ αυτών αφορά στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων της δράσης των συνεργείων καθαρισμού στα αμμοθινικά συστήματα της παραλίας. Η πρόσβαση στη θάλασσα φαίνεται ότι πρέπει να γίνει διαμέσου των αμμοθινικών συστημάτων και για να αποτραπεί η καταστροφή τους κατασκευάστηκε η πεζογέφυρα της παρακάτω φωτογραφίας.
Τι είναι όμως τα αμμοθινικά συστήματα; Πρόκειται για μια μεταβατική περιοχή μεταξύ της θάλασσας και του εσωτερικού και είναι ένα φυσικό φράγμα που προστατεύει την ενδοχώρα από τα έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως ο άνεμος, οι παλίρροιες και ο κυματισμός. Σε αυτές τις περιοχές επικρατούν ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες (διακύμανση της αλατότητας και της ξηρασίας) και έτσι τα είδη των φυτών και των ζώων που διαβιούν εκεί συνήθως εμφανίζονται μόνο σε αυτήν τη ζώνη.

Όπως σε όλα τα μέρη παγκοσμίως έτσι και στην Ελλάδα, στην παράλια ζώνη αναπτύσσονται πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, οι περισσότερες εκ των οποίων σχετίζονται με τον τουρισμό, τη διάνοιξη παράκτιων δρόμων, τη δόμηση εξοχικών κατοικιών και ξενοδοχιακών μονάδων. Τις περισσότερες φορές βέβαια, αυτά γίνονται άναρχα και χωρίς κανένα σεβασμό και προστασία στο φυσικό περιβάλλον.Θαυμάστε λοιπόν τι γίνεται στην Ελλάδα με τις αμμοθίνες και επιχειρήστε, αν τολμάτε, μία σύγκριση με αυτό που εφαρμόστηκε στις προσπάθειες των συνεργείων καθαρισμού μετά την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού…Μοιράσου το με φίλους
 

Σχόλια