Προτάσεις για το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ)

Δημοσιεύτηκε στις 12 January 2023

Επιστολή προς 49 Ομάδες Τοπικής Δράσεις (Αναπτυξιακές εταιρείες), με συγκεκριμένες προτάσεις για ένταξη στο νέο Leader 2023-2027.
Με αφορμή το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) και τις διαβουλεύσεις των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, παραθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν κάποιους από τους στρατηγικούς θεματικούς στόχους που έχουν τεθεί και συγκεκριμένα τις κατηγορίες 6 (προστασία & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος) και 7 (δικτύωση και συνεργασία). Οι προτάσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER, όπως η δικτύωση, η συνεργασία και η καινοτομία, ακολουθούν βασικές ευρωπαϊκές στρατηγικές όπως είναι η Πράσινη Συμφωνία και η κυκλική οικονομία, ενώ έχουν εφαρμοστεί (ή βρίσκονται σε εφαρμογή) τοπικά από το WWF Ελλάς σε διάφορες περιοχές της χώρας, ως εκ τούτου έχουν δοκιμαστεί και έχουν παραχθεί θετικά αποτελέσματα.
© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ