Θέση εργασίας: συνεργάτης επικοινωνίας για την κλιματική αλλαγή

Δημοσιεύτηκε στις 19 September 2022

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναζητά εξωτερική/ό συνεργάτη που θα αναλάβει την ευθύνη της υλοποίησης και υποστήριξης συντονισμού επικοινωνιακών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Απώτερος στόχος της θέσης αυτής είναι η ενίσχυση της εξοικείωσης των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και ευρύτερα η βελτίωση του επιπέδου κατανόησης των ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων στο πεδίο της κλιματικής έρευνας. Η διάρκεια της θέσης είναι καταρχάς 12 μήνες.

Βασικές αρμοδιότητες θέσης

 • Υλοποίηση και υποστήριξη συντονισμού των δράσεων επικοινωνίας και κατάρτισης σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. 
 • Ενημέρωση και εμπλουτισμός ιστοσελίδας παροχής πληροφοριών σχετικά με επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής. 
 • Υποστήριξη στη δημιουργία υλικού κατάρτισης για την επικοινωνία της κλιματικής αλλαγής που θα απευθύνεται σε δημοσιογράφους και επιστήμονες. 
 • Συμμετοχή/διοργάνωση εργαστηρίων με κεντρικό θέμα την αποτελεσματικότερη επικοινωνία της κλιματικής αλλαγής, με άξονα τις πλέον επίκαιρες επιστημονικές έρευνες και δημοσιευμένες σχετικές εκθέσεις. 
 • Ετοιμασία επικοινωνιακού υλικού σε σχέση με επίκαιρες επιστημονικές εξελίξεις για την κλιματική αλλαγή.
 • Επικοινωνία και διαχείριση σχέσεων με τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ.
 • Δημιουργία ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των δράσεων ενημέρωσης από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ/δημοσιογράφους που θα συμμετέχουν. 
 • Σύνταξη αναφορών και εκθέσεων προόδου. 
 • Διαχείριση συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες. 

Προφίλ υποψηφίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την επικοινωνία
 • Εναλλακτικά, πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την κλιματική αλλαγή και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας
 • Εμπειρία στη διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων
 • Γνώση στη διαχείριση social media και ικανότητα παραγωγής δημιουργικού περιεχομένου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
 • Άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και των εφαρμογών MS Office
 • Άνεση στη λειτουργία σε ψηφιακό ή απομακρυσμένο περιβάλλον (π.χ. πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων)
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας

Επιθυμητά προσόντα

 • Επιθυμητή προγενέστερη σχετική εμπειρία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα και συνεργασίας με άλλες ομάδες εντός της οργάνωσης.
 • Ικανότητα στην έρευνα, ανάλυση, επεξεργασία και σύνθεση στοιχείων και πληροφοριών.
 • Ικανότητα συγγραφής αναφορών και εκθέσεων προόδου.

Εάν ασπάζεσαι τις αξίες μας, μοιράζεσαι το όραμα μας για αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και θωράκιση της Ελλάδας από τις χειρότερες επιπτώσεις της και θέλεις να εργαστείς σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις στείλε μας το βιογραφικό σου μαζί με μία συνοδευτική επιστολή στο hrclimate@wwf.gr μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου και εμείς, εφόσον το προφίλ σου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ