Επείγουσα προτεραιότητα ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Δημοσιεύτηκε στις 23 June 2022

Με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο διευθυντής του WWF Ελλάς τονίζει την επείγουσα ανάγκη υλοποίησης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) στη χώρας μας.

Προκειμένου να είναι επιτεύξιμοι οι στόχοι της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα, αλλά και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρόσφατο σχέδιο REPowerEU για την κρίσιμη ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης, πρέπει κατά προτεραιότητα να επισπευσθεί η εκπόνηση και η εφαρμογή του ΘΧΣ. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, τρία είναι τα σημαντικά ζητήματα που η αρμόδια εθνική αρχή καλείται να λάβει υπόψη:

  • Η χωροθέτηση των υπεράκτιων εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα πρέπει να γίνει μέσω του ΘΧΣ με βάση την οικοσυστημική προσέγγιση και με μακροχρόνια προοπτική.
  • Ο ΘΧΣ θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα έως το 2030 και την ενωσιακή νομοθεσία για το περιβάλλον. 
  • Κατά τη διαδικασία του ΘΧΣ, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη διαβούλευση με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών.

Η χώρα μας έχει καθυστερήσει σημαντικά την υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού στη θάλασσα, διακυβεύοντας τη διαφύλαξη του πολύτιμου θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και την προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Αυτή η σοβαρή αθέτηση των προθεσμιών που προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο αποτελεί και τον λόγο που, πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας. 

Επομένως η αρμόδια αρχή οφείλει να αναλάβει άμεσα σημαντικές πρωτοβουλίες ώστε να ανταποκριθεί στο κρίσιμο πρόσταγμα της θαλάσσιας χωροταξίας με ουσιαστικό τρόπο, και σίγουρα όχι με θεωρητικές ασκήσεις περιορισμένης αποτελεσματικότητας όπως το σχετικά πρόσφατο σχέδιο της στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο

Η ανταπόκριση στις σημαντικές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση και τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας δεν μπορεί παρά να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, τον οποίο ακριβώς επιχειρεί να εξασφαλίσει η χωροταξία στη θάλασσα. Γι’ αυτό και το αρμόδιο υπουργείο καλείται να μην καθυστερήσει περαιτέρω τον ΘΧΣ, αλλά και να διασφαλίσει ότι «η εφαρμογή του σχεδίου REPowerEU θα εναρμονίζεται με τον βιώσιμο σχεδιασμό των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και της αποκατάστασης της φύσης», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην επιστολή του WWF Ελλάς. 

Περισσότερα:

Επιστολή WWF προς ΥΠΕΝ

© Άνθιμος Χατζηβασιλείου / WWF Ελλάς
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ