IPCC: Νέα έκθεση του ΟΗΕ για κλιματικές λύσεις και περιορισμό των εκπομπών

Δημοσιεύτηκε στις April, 04 2022

Η νέα έκθεση της IPCC υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστούν άμεσα οι κλιματικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των εκπομπών

H νέα έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) παρουσιάζει τις λύσεις που μπορούν να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη μέσα από τον μετασχηματισμό τομέων όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, η γεωργία και η χρήση γης, τα κτίρια και οι μεταφορές.

Η έκθεση Κλιματική αλλαγή 2022: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο από το 2010 έως και το 2019 ήταν υψηλότερες από κάθε άλλη δεκαετία στην ανθρώπινη ιστορία και τα περιθώρια  για να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5°C εξαντλούνται. Η νέα έκθεση σκιαγραφεί τη ζοφερή πραγματικότητα της αύξησης των εκπομπών που οφείλονται κυρίως στα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, τα οποία και εξακολουθούν να τροφοδοτούν μεγάλο μέρος των ενεργειακών συστημάτων του κόσμου, καθώς και στον άνθρακα που απελευθερώνεται όταν καταστρέφονται τα φυσικά οικοσυστήματα.

Η έκθεση παρουσιάζει εικόνες από δυνητικά μελλοντικά σενάρια. Υπογραμμίζει ότι έχουμε επιλογές και εναλλακτικές μετριασμού, οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν σε μονοπάτια με χαμηλότερες εκπομπές και λιγότερες κλιματικές επιπτώσεις, καθώς και σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Το κόστος των καθαρών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μειωθεί δραστικά και η ανάπτυξη των κλιματικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, των ηλεκτρικών οχημάτων και των μπαταριών αποθήκευσης έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια - πρέπει όμως να γίνουν πολύ περισσότερα για τη οριστική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η προστασία και η αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων προσφέρει τεράστιες δυνατότητες μετριασμού λόγω της απορρόφησης και απομάκρυνσης του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Ο δρ. Stephen Cornelius, επικεφαλής του WWF για την IPCC και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του WWF που παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε:

«Αυτή η έκθεση δείχνει ότι ενώ ορισμένοι τομείς βαδίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση, η κλιματική αλλαγή κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε άλλο στα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα που καταστρέφουν το κλίμα και τον φυσικό κόσμο από τον οποίο εξαρτόμαστε όλοι».

«Θα χάσουμε τον κρίσιμο στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C, εκτός και εάν επεκτείνουμε δραματικά τις κλιματικές λύσεις για ταχεία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει να παρέχουμε ενέργεια στις κοινωνίες μας πιο αποδοτικά, να χρησιμοποιήσουμε καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προστατεύουμε και να αποκαθιστούμε τη φύση, να απομακρυνθούμε από μη βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και να μην αφήσουμε κανέναν πίσω σε αυτή τη μετάβαση. Κάθε στιγμή, κάθε πολιτική, κάθε επένδυση, κάθε απόφαση έχει σημασία για την αποφυγή περαιτέρω κλιματικού χάους».

H δρ. Stephanie Roe, επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης της IPCC και επικεφαλής επιστήμονας του WWF για το κλίμα και την ενέργεια, δήλωσε:

«Η τελευταία έκθεση της IPCC διαπιστώνει ότι υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες λύσεις σε όλους τους τομείς για να περιοριστούν κατά το ήμισυ αλλά και περισσότερο οι εκπομπές έως το 2030, ευθυγραμμισμένες με τον στόχο του 1,5ºC. Παράλληλα, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μπορεί να δημιουργήσει συνολικά περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Από την τελευταία έκθεση που δημοσιεύτηκε μέχρι σήμερα, οι τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά και το κόστος λύσεων όπως η ηλιακή, η αιολική και οι μπαταρίες έχουν μειωθεί έως και 85%.

«Περισσότερες από 20 χώρες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές μέσω πολιτικών και οικονομικών μέτρων, τα οποία ενίσχυσαν την ενεργειακή απόδοση, μείωσαν τα ποσοστά αποψίλωσης των δασών, αύξησαν το ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωσαν τις εκπομπές στις μεταφορές. Οι μειώσεις των εκπομπών ορισμένων χωρών συμβαδίζουν με τον στόχο για  περιορισμό της υπερθέρμανσης στους 2ºC, αλλά καμία ακόμα χώρα δεν οδεύει προς τον στόχο του 1,5ºC. Είναι ξεκάθαρο πως διαθέτουμε τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά η ανάπτυξή τους πρέπει να επιταχυνθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον στόχο του 1,5ºC και να περιορίσουμε τη σοβαρότητα των κλιματικών επιπτώσεων».

Σημειώσεις για συντάκτες

  • Η έκθεση της Ομάδας Εργασίας III της IPCC - Κλιματική Αλλαγή 2022: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, δημοσιεύθηκε στις 4 Απριλίου.
  • Η IPCC είναι το όργανο του ΟΗΕ για την αξιολόγηση της επιστήμης που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Παρέχει στους πολιτικούς ηγέτες περιοδικές επιστημονικές αξιολογήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της, καθώς και προτείνει στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού.
  • Η έκθεση της Ομάδας Εργασίας ΙII είναι το τρίτο από τα τέσσερα μέρη της Έκτης Έκθεσης Αξιολόγησης της IPCC (AR6). Η έκθεση της Ομάδας Εργασίας Ι (φυσική επιστήμη της κλιματικής αλλαγής) κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021, ενώ η έκθεση της Ομάδας ΙΙ (Επιπτώσεις, Προσαρμογή και Τρωτότητα,) δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2022. Η έκθεση σύνθεσης που συγκεντρώνει πληροφορίες και από τις τρεις εκθέσεις των ομάδων εργασίας θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2022.
  • Η έκθεση «The Synthesis» η οποία θα φέρει συγκεντρωμένα στοιχεία και από τις τρεις εκθέσεις των ομάδων εργασίας της IPCC θα δημοσιευτεί τον Οκτώβριο 2022.