Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα ερμηνείας περιβάλλοντος στη Γυάρο»

Δημοσιεύτηκε στις 15 June 2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δράσεις αναβάθμισης για την προστατευόμενη περιοχή της νήσου Γυάρου» που υλοποιεί το Κοινωφελές Ίδρυμα WWF Ελλάς με βάση την απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδότηση κατά 100% από το χρηματοδοτικό μέσο «CLLD/LEADER», του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Τεχνικό και θεματικό σχεδιασμό διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος.
  • Σχεδιασμό, συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος και διατύπωση σχετικής γραφιστικής προσέγγισης/ γραφιστικής λύσης
  • Κατασκευή και εγκατάσταση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος και ενημερωτικής σήμανσης.
  • Ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού για έξυπνες συσκευές (smartphones, tablets), βασισμένου στην τεχνολογία Bluetooth Low Energy (BLE).
  • Δημιουργία ψηφιακών/ διαδικτυακών υποδομών ενημέρωσης (portal ενημέρωσης, εικονική ξενάγηση).

Αναλυτικά η προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ


.
© Γιάννης Βαβίτσας / WWF Ελλάς
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ