Οι χώρες της Μεσογείου ενισχύουν τις προσπάθειές τους για καλύτερη διαχείριση και διαφάνεια στην αλιεία

Δημοσιεύτηκε στις November, 14 2023

Η 46η συνάντηση της Γενικής Επιτροπής για την Αλιεία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (ΓΕΑΜ), ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10/11, με ένα θετικό ρεκόρ 24 δεσμευτικών συστάσεων και 10 αποφάσεων που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη διαχείριση όσον αφορά την αλιεία στη Μεσόγειο, θέτοντας παράλληλα παγκόσμια παραδείγματα για τη βιώσιμη διαχείριση του κοινού δελφινόψαρου και τη διατήρηση των ευάλωτων ειδών.

O Marco Costantini, Διευθυντής Αλιείας της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF, δήλωσε: «Ενώ η κατάσταση πολλών ιχθυοαποθεμάτων στη Μεσόγειο παραμένει ανησυχητική, η επείγουσα ανάγκη οδήγησε τις χώρες της Μεσογείου να λάβουν έναν πρωτοφανή αριθμό αποφάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας. Σήμερα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι καθώς η ΓΕΑΜ απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι επικεντρώνεται στην επίλυση του προβλήματος. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό και να μειώσουμε την αλιευτική πίεση.»

Ανάμεσα στα πολλά θετικά αποτελέσματα της φετινής συνεδρίασης, το WWF χαιρετίζει την απόφαση των συμβαλλόμενων μερών να θεσπίσουν ένα νέο μηχανισμό συμμόρφωσης με μέτρα για τις χώρες που δεν τηρούν τους κανόνες, καθώς και νέα σχέδια ελέγχων στην Αδριατική για το κοινό δελφινόψαρο. Το WWF χαιρετίζει επίσης δύο ακόμη σημαντικές αποφάσεις της ΓΕΑΜ που θεσπίζουν παγκόσμια προηγούμενα για τις περιφερειακές θάλασσες, δηλαδή την υιοθέτηση του πρώτου περιφερειακού πολυετούς σχεδίου διαχείρισης αλιείας για το κοινό δελφινόψαρο και το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση και τη μείωση των αλιευτικών αλληλεπιδράσεων με ευάλωτα είδη, συμπεριλαμβανομένων θηλαστικών, θαλασσοπουλιών, θαλάσσιων χελωνών, ροφών και καρχαριών.

To WWF διατηρεί έντονη την ανησυχία για τους απειλούμενους πληθυσμούς του απειλούμενου κόκκινου κοραλλιού και του κρισίμως απειλούμενου χελιού στη Μεσόγειο θάλασσα. Καλούμε όλες τις χώρες να βελτιώσουν δραστικά τις εκθέσεις τους, πιστεύουμε όμως ότι, εάν η κατάσταση αυτών των ειδών δεν επιδείξει βελτίωση στο εγγύς μέλλον, μια πλήρης απαγόρευση της αλιείας του κόκκινου κοραλλιού και του χελιού θα είναι αναπόφευκτη.

Τέλος, το WWF υποστηρίζει τις αποφάσεις της ΓΕΑΜ που επικεντρώνονται στη μείωση του αποτυπώματος CO2 του αλιευτικού στόλου της Μεσογείου, που είναι η πρώτη του είδους της, και στην αξιολόγηση της συνολικής αλιευτικής ικανότητας στη Μεσόγειο, ώστε στο μέλλον να υπάρχουν τα μέσα για να ισορροπηθεί η πίεση της αλιείας με την κατάσταση των αποθεμάτων.

© istock