Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοσιεύτηκε στις 02 November 2021

Αν μοιράζεσαι μαζί μας το όραμα για ένα πλανήτη όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά και ταυτόχρονα να είσαι μέλος ενός παγκόσμιου οργανισμού για την προστασία της φύσης, τότε ίσως είσαι ο επόμενος/η υπεύθυνος/η ανθρώπινου δυναμικού της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς.

Περιγραφή θέσης 

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών HR, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πολιτικές του διεθνούς δικτύου του WWF, και την κουλτούρα του οργανισμού
 • Διαχείριση όλου του κύκλου προσλήψεων και ένταξης νέων στελεχών, καθώς και της μισθοδοσίας του οργανισμού
 • Επίβλεψη και διαχείριση της διαδικασίας ετήσιων αξιολογήσεων καθώς και των πλάνων εκπαίδευσης και ανάπτυξης των στελεχών
 • Στενή συνεργασία με τους επικεφαλής των τμημάτων και όλο το προσωπικό, για καταγραφή αναγκών και επίλυση ειδικών θεμάτων
 • Διαχείριση των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού (ιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (κατά προτίμηση στο χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων)
 • Γνώση ελληνικής εργατικής νομοθεσίας
 • Άριστη επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα, τόσο γραπτά όσο και προφορικά
 • Άριστη γνώση/χρήση υπολογιστή και άνεση στη λειτουργία σε ψηφιακό ή απομακρυσμένο περιβάλλον

Δεξιότητες:

 • Προσανατολισμός στον ανθρώπινο παράγοντα και στην ενσυναίσθηση
 • Πνεύμα συνεργασίας και λειτουργία σε ομαδικό πλαίσιο
 • Ικανότητες ενεργητικής ακρόασης, διαμεσολάβησης και χτισίματος σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας

Χαρακτηριστικά θέσης:

Η θέση εντάσσεται στη γενική διεύθυνση του οργανισμού και αναφέρεται στο γενικό διευθυντή, ενώ απαιτείται στενή και εξαιρετική συνεργασία με όλο τον οργανισμό.

Αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα.

Πέραν των τακτικών αποδοχών και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται επιπλέον ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Διαδικασία αίτησης:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο humanresources@wwf.gr μέχρι και 19 Νοεμβρίου 2021.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου. 

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

© WWF
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ