Μία νέα συμμετοχική πρωτοβουλία για τη βιώσιμη παράκτια αλιεία στις Βόρειες Κυκλάδες

Δημοσιεύτηκε στις 18 October 2021

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι κύριοι εμπλεκόμενοι με την παράκτια αλιεία στην περιοχή των Β. Κυκλάδων συμμετείχαν σε ανοιχτό τραπέζι διαβούλευσης για την υιοθέτηση πρακτικών και δράσεων σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας αλιείας.

Στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην Άνδρο η πρώτη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Β. Κυκλάδων, με τη συμμετοχή των κύριων εμπλεκόμενων φορέων με την παράκτια αλιεία στην περιοχή. Η Επιτροπή Συνδιαχείρισης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο», το οποίο υλοποιείται από το WWFΕλλάς με στόχο την υιοθέτηση και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών από τους παράκτιους αλιείς, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Με όχημα τη συνδιαχείριση, αλιείς, επιστήμονες, περιβαλλοντικές  οργανώσεις και εκπρόσωποι της διοίκησης συμμετέχουν σε ανοιχτό τραπέζι διαβούλευσης προκειμένου να συμφωνηθεί μία σειρά δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης της αλιευτικής δραστηριότητας, μέσω της διαδικασίας συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Β. Κυκλάδων απαρτίζεται από παράκτιους αλιείς της Άνδρου και της Κύθνου, από εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Αλιείας & Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑλΘ) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή), από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, την Εναλεία, και το WWF Ελλάς που είναι και ο συντονιστής της πρωτοβουλίας.

Σήμερα η Μεσόγειος δέχεται ισχυρές πιέσεις, με περίπου το 80% των ψαριών να αλιεύεται σε τέτοιο βαθμό που οι πληθυσμοί τους δεν μπορούν να ανακάμψουν, ενώ παράλληλα η κλιματική κρίση φέρνει μια σειρά αλλαγών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τους περισσότερους παράκτιους αλιείς στη ΕΕ, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημα και το ίδιο τους το επάγγελμα να απειλείται με εξαφάνιση, χωρίς να έχουν εναλλακτικούς τρόπους για να κερδίσουν τα προς το ζην και χωρίς συνήθως να ακούγεται η φωνή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στόχος της Επιτροπής Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Β. Κυκλάδων είναι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ αλιέων και φορέων, για τη διαμόρφωση κατάλληλων και από κοινού συμφωνημένων δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή των Β. Κυκλάδων που θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον όσο και στο επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης συζητήθηκε και αποφασίστηκε ο στόχος, ο ρόλος και το πλάνο εργασιών της Επιτροπής Συνδιαχείρισης, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της. Στις επόμενες συναντήσεις θα συζητηθούν οι δράσεις διαχείρισης της αλιείας στην περιοχή της Άνδρου και της Κύθνου, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που θα εφαρμοστούν καθώς και οι παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών σχετικών με τη βιώσιμη διαχείριση της αλιευτικής παραγωγής, τη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων, την αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην αγορά και τη διαμόρφωση νέων και εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, ώστε οι αλιείς που συμμετέχουν στο  πρόγραμμα να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

«Στήνουμε ένα τραπέζι διαβούλευσης, όπου όλοι μαζί προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αυτή είναι η ουσία της συνδιαχείρισης. Αναζητούμε από κοινού τις κατάλληλες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία, αλλά και την πολύτιμη εμπειρία των ψαράδων που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τον τόπο τους και τα προβλήματα» δήλωσε ο Μιχάλης Μαργαρίτης, υπεύθυνος αλιείας του WWF Ελλάς.

«Μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την οργάνωση των αλιέων και με την προσπάθεια να φτιάξουμε λίγο καλύτερο το μέλλον μας, σήμερα νιώθω πολύ αισιόδοξος γιατί είδα καλή θέληση από όλους και συμμετοχή από συναδέλφους ψαράδες, από την Πολιτεία, από οργανώσεις και επιστήμονες. Βγαίνει ένα σημαντικό μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εξασφαλίσουμε μία βιώσιμη αλιεία, ένα μέλλον για την ελληνική αλιεία», ανέφερε σχετικά με την πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης, ο  Δημήτρης Ζάννες, εκπρόσωπος των παράκτιων αλιέων της Άνδρου.

Σημειώσεις προς τους συντάκτες:

  • Το πρόγραμμα του WWF Ελλάς «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας» χρηματοδοτείται από τη Μεσογειακή Πρωτοβουλία του WWF. Τα γραφεία του WWF στη Μεσόγειο (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αδριατική, Ελλάδα, Τουρκία, Β. Αφρική) σε συνεργασία με μια  σειρά εταίρων και με τη συμμετοχή παράκτιων αλιέων προχωρούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας σε επιλεγμένες περιοχές σε κάθε χώρα. Οι ομάδες αυτές  θα συμφωνήσουν σε μια σειρά δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης της αλιευτικής δραστηριότητας, μέσω μιας διαδικασίας συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. Τελικός σκοπός και ζητούμενο είναι οι αλιείς να μπορούν να ψαρεύουν με βιώσιμο τρόπο, να βελτιώσουν και να προωθήσουν ένα «νέο αλιευτικό προϊόν» με πρόταση αξίας μέσα από ορθές πρακτικές που ταυτόχρονα προστατεύουν τις θάλασσές μας και εξασφαλίζουν ψάρια και για τις επόμενες γενιές.
  • Φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Βρείτε εδώ σχετικό υλικό (στα αγγλικά) για την κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων στη Μεσόγειο.
© WWF
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ