Ακόμα πιο κοντά στον στόχο του 100% υπεύθυνων προμηθειών ψαρικών, από έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κονσερβοποιημένων προϊόντων

Δημοσιεύτηκε στις June, 07 2024

Ο όμιλος Bolton ανακοινώνει σε συνεργασία με το WWF ότι το 2023, το 93,7% των προμηθειών της σε τόνο προερχόταν από υπεύθυνες πηγές

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου, η Bolton Food – η κύρια επιχειρηματική μονάδα του ομίλου Bolton και ηγέτης στην Ιταλία και στην Ευρώπη στην αγορά κονσερβοποιημένων ψαρικών, με τα εμπορικά σήματα RIOmare, Saupiquet, Cuca, κ.α - επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προστασία των ωκεανών.

Η Bolton Food ανακοινώνει σε συνεργασία με το WWF ότι την περίοδο Ιανουάριος- Δεκέμβριος  2023, έφτασε ακόμα πιο κοντά στον στόχο της, καθώς κατάφερε το 93,7% των προμηθειών της σε τόνο, να προέρχεται από αλιευτικούς στόλους που είτε είναι πιστοποιημένοι από το πρότυπο για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις αλιείας Marine Stewardship Council (MSC), είτε  συμμετέχουν σε αξιόπιστα και ολοκληρωμένα Προγράμματα Βελτίωσης Βιωσιμότητας Αλιείας (Fisheries Improvement Projects - FIPs).

Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF, ως μέρος ενός κοινού οδικού χάρτη, με στόχο την προώθηση λύσεων που οδηγούν τον κλάδο της αλιείας στην υιοθέτηση πιο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπός του στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Απώτερος στόχος της συνεργασίας αυτής που ξεκίνησε το 2017, είναι να διασφαλίσει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τόνου της Bolton Food είναι διαφανής και υπεύθυνη και έως το τέλος του 2024, το 100% των προμηθειών της να προέρχεται από υπεύθυνες πηγές.

O τόνος, ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά ψάρια στον κόσμο, είναι απαραίτητο για ένα υγιές θαλάσσιο οικοσύστημα. Είναι ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια για τις παράκτιες κοινότητες, καθώς και ένα βασικό αγαθό στο καλάθι καταναλωτών παγκοσμίως. Ωστόσο, τα είδη τόνου υφίστανται μεγάλη απειλή από την υπεραλίευση και τις μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές. Αυτός είναι ο λόγος που η συγκεκριμένη συνεργασία εστιάζει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ακεραιότητας του πληθυσμού του τόνου, καθώς και άλλων βασικών θαλάσσιων ειδών και οικοσυστημάτων, μέσω των δεσμεύσεων του RIOmare, να διεξάγει τις αλιευτικές του δραστηριότητες με ηθικό, νόμιμο, διαφανή και πλήρως ανιχνεύσιμο τρόπο.

Η συνεργασία έχει θέσει ακόμη υψηλότερα πρότυπα βιώσιμης αλιείας όσον αφορά στην προμήθεια πρώτων υλών. Ακολουθώντας αυτά τα κριτήρια, η εταιρεία δεσμεύεται να μην προμηθεύεται τόνο από ιχθυοαποθέματα που έχουν υπεραλιευθεί ή είναι σε κίνδυνο υπεραλίευσης, καθώς και να προτιμά αλιευτικούς στόλους που η διαχείρισή τους γίνεται αποτελεσματικά, ώστε να προλαμβάνονται οι επιπτώσεις της αλιευτικής δραστηριότητας σε άλλα είδη και οικοσυστήματα. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αλιείας, καθώς και ο πλήρης σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το 2023, το 87,3% του τόνου που αγόρασε η BoltonFood προερχόταν από βιώσιμη αλιεία.

Επιπλέον, το 2023, η Bolton Food συμμετείχε σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που ξεκίνησε από το WWF, το Global Tuna Alliance (GTA) και το TunaProtectionAlliance (TUPA), σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση του κιτρινόπτερου τόνου στον Ινδικό Ωκεανό, του οποίου το απόθεμα υπεραλιεύεται εδώ και καιρό.

Η BoltonFood δεσμεύεται να μειώσει έως το 2025 κατά 30%, την προμήθειά της σε κιτρινόπτερο τόνο από τον Ινδικό Ωκεανό (σε σύγκριση με τις ποσότητες του 2020).

Μάλιστα, σύμφωνα με την «Επιτροπή Διαχείρισης Αλιείας Τόνου του Ινδικού Ωκεανού» (IOTC), του διακυβερνητικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του τόνου και των συναφών ειδών στην περιοχή, για να διασφαλιστεί η διατήρηση και η κατάλληλη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων, καθώς και η ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της αλιείας, μια μείωση κατά 30% των αλιευμάτων κιτρινόπτερου τόνου (σε σύγκριση με τα αλιεύματα του 2020) θα συνεπαγόταν με 67% πιθανότητα ανάκαμψης του ιχθυοαποθέματος έως το 2030.

Η BoltonFood εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και το 2023 η προμήθεια κιτρινόπτερου τόνου από αυτήν την περιοχή μειώθηκε περισσότερο από 67% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020.

Ως ηγέτης στον συγκεκριμένο κλάδο, η Bolton Foodαισθάνεται την ευθύνη να επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας ψαρικών, παρέχοντας κίνητρα για θετικές αλλαγές προς καλύτερα πρότυπα βιωσιμότητας, μέσω του παραδείγματός της. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δραστηριοποιείται επιπλέον, σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν σε μεγάλους παίκτες του κλάδου κονσερβοποιημένων ψαρικών.

«Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε έναν σημαντικό στόχο που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας και συνεισφέρει στην προστασία των ωκεανών, στο πλαίσιο ενός κοινού οδικού χάρτη με έναν πολύτιμο εταίρο. Μαζί με το WWF, θέσαμε τον απαιτητικό στόχο της προμήθειας του 100% του τόνου μας από μια υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού έως το 2024 και είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα φτάσουμε σε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο», αναφέρει ο LucianoPirovano, Chief Sustainability Officer της BoltonFood&TriMarine.

«Σύμφωνα με το σύνθημά μας, “Η συνεργασία είναι η δική μας ηγεσία”, επιλέξαμε να συνεργαστούμε σε αυτό το ταξίδι με έναν αξιόπιστο και ικανό εταίρο, καθώς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε το παράδειγμα που οδηγεί άλλους παίκτες στον κλάδο προς μια αλλαγή που βασίζεται σε βιώσιμες πρακτικές».

«Η συνεργασία με την BoltonFood, που διανύει τώρα τον έβδομο χρόνο της, αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο βήμα στις προσπάθειές μας να μετασχηματίσουμε τις αγορές και να προστατεύσουμε τους ωκεανούς μας. Η συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των σκοπών μας, για μία βιώσιμη και σωστά διαχειριζόμενη αλιεία. Μία αλιεία που διαφυλάσσει την υγεία των θαλασσών μας και διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», συμπληρώνει η Isabella Pratesi, Διευθύντρια Προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος του WWF Ιταλίας.

Μια δέσμευση του RIOmare προς την εφοδιαστική αλυσίδα ψαρικών είναι η εκπαιδευτική καμπάνια «Μαζί για τους Ωκεανούς», μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που εμπλέκει ενεργά τους καταναλωτές, ενημερώνοντάς τους για τη σημαντικότητα της βιώσιμης αλιείας.

BoltonFood

Η BoltonFood είναι η Επιχειρηματική Μονάδα (BusinessUnit) που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων διατροφής και εμπορικών σημάτων της Bolton, ενός ιταλικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών που παράγει και διανέμει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων εμπορικών σημάτων που προάγουν τις αρχές της αειφορίας για πάνω από 70 χρόνια.

Η BoltonFood είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην αγορά κονσερβοποιημένων ψαρικών, με ηγετική θέση στην Ιταλία και την Ευρώπη και με παρουσία σε πάνω από 60 χώρες με 14 μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των RIOmare, Saupiquet, Isabel, Cuca κ.α.

Πάντα αφοσιωμένη στη βιώσιμη αλιεία και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μέσω συνεργασιών με ΜΚΟ, όπως το WWF και η OXFAM, η BoltonFood στοχεύει να γίνει η εταιρεία τόνου στον κόσμο με τα καλύτερα πρότυπα και πρακτικές βιωσιμότητας.

Bolton

Η Bolton είναι ένας οικογενειακός πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που φροντίζει καθημερινά τα σπίτια των οικογενειών μας, παράγοντας και διανέμοντας μια ευρείαγκάμα εμπορικών σημάτων που βελτιώνουν τον κόσμο μας, τα εμπιστεύονται οι καταναλωτές και τα γνωρίζουμε εδώ και γενιές. Ο όμιλος έχει κύκλο εργασιών 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (2023), δραστηριοποιείται σε 150+ χώρες και απασχολεί 11.000 άτομα σε 55 γραφεία, 17 εργοστάσια και 8 εργαστήρια R&D (Έρευνα και Ανάπτυξη στις Επιχειρήσεις) παγκοσμίως. HBolton κάνει τη διαφορά καθημερινά, προωθώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με διάφορες ΜΚΟ, όπως το WWF, η Oxfam, η ISSF, η ValoreD και Ευρωπαϊκές Τράπεζες Τροφίμων, καθώς και την υποστήριξη προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, επιστημονικής έρευνας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για media:

Χρίστη Σωτηρίου, υπεύθυνη γραφείου τύπου & δημ. σχέσεων, WWF Ελλάς, c.sotiriou@wwf.gr

Ελισσάβετ Μεθοδίου, Senior Product Manager Food, Bolton Hellas Α.Ε.Β.Ε, emethodios@boltonhellas.boltongroup.gr

© isaac mijangos / Pexels