Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις

Δημοσιεύτηκε στις May, 20 2024

Το WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) πραγματοποίησαν τρία διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, στις 27, 30 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2024, με στόχο να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, παρουσιάζοντας εργαλεία και τρόπους συμμετοχής στις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων».

Αντικείμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στα οποία συμμετείχαν περίπου 500 άτομα, ήταν η γνωριμία και εξοικείωση με τις διαδικασίες των δημόσιων διαβουλεύσεων που αφορούν στα περιβαλλοντικά θέματα. Παρόλο που οι δημόσιες διαβουλεύσεις αποτελούν κεντρική οδό για την ενεργό συμμετοχή μας στη διαμόρφωση των αποφάσεων για το περιβάλλον, και ιδίως στις δημόσιες διαβουλεύσεις επί σχεδίων νόμων, ή σχεδίων, και κατά την αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων, συχνά είναι δύσκολο οι πολίτες να συμμετέχουν σ’ αυτές. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό, όπως προέκυψαν από σχόλια των συμμετεχόντων στα σεμινάρια, αφορούν τη «δυσκολία στην εύρεση σχετικών ανακοινώσεων», την «ανάγκη μελέτης μεγάλου όγκου πληροφορίας», την «έλλειψη σχετικής ενημέρωσης και τεχνογνωσίας», αλλά και τον «εξαιρετικά λίγο χρόνο για την ανάγνωση και επεξεργασία των προς διαβούλευση κειμένων» και την «αμφιβολία ότι θα ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις των πολιτών».

Μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τρέχουσες διαβουλεύσεις και εργαλεία συμμετοχής, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά τις απόψεις τους σε δημόσιες διαβουλεύσεις (π.χ. στην ιστοσελίδα opengov.gr), καθώς και να έρθουν σε επαφή με άλλες ομάδες και πολίτες, να συζητήσουν για τα περιβαλλοντικά θέματα που τους απασχολούν και να συνδράμουν στη διαδικασία διαμόρφωσης από το WWF Ελλάς και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ενός εργαλείου δικτύωσης της κοινωνίας των πολιτών (Connect). Το εργαλείο αυτό παρουσιάστηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα και τα σχόλιά τους. 

Το βίντεο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου βρίσκεται διαθέσιμο εδώ.

Με την ολοκλήρωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συμπληρώνεται ο κύκλος των εκπαιδεύσεων πολιτών, που ξεκίνησε πριν τρια χρόνια με πιο πρόσφατη την υλοποίηση δια ζώσης εκπαιδευτικών εργαστηρίων και συγκρότησης ομάδων εργασίας με ενεργούς πολίτες και δημοσίους υπαλλήλους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, το WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) παρουσίασαν μία ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, η οποία συνδιαμορφώθηκε έπειτα από 3 μήνες δημόσιας διαβούλευσης μαζί με πολίτες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Το έργο «Πολίτες για το Περιβάλλον» που ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο 2021, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της φωνής των πολιτών προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα. Μέσα από μία σειρά εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαλείων που υπάρχουν αναρτημένα στην πλατφόρμα του έργου citizens4environment.wwf.gr, οι πολίτες μπορούν να βρουν τρόπους για προστατεύσουν τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά τον τόπο τους. Το έργο ολοκληρώθηκε με την συνδιαμόρφωση από κοινού με την κοινωνία των πολιτών μιας πρότασης πολιτικής για την βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής. Μια πρόταση για ουσιαστική βελτίωση όλων των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής, που εφόσον υιοθετηθεί από την Πολιτεία, θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή όλων μας στις αποφάσεις και τις διαδικασίες που τόσο άμεσα επηρεάζουν την ίδια μας τη ζωή. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και η προστασία του είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας!

Tο έργο «Πολίτες για το Περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το WWF Ελλάς και εταίρο την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Το πρόγραμμα Active citizens  fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

© Unsplash