Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους ερευνητές από το WWF Ελλάς

Δημοσιεύτηκε στις April, 02 2024

Με στόχο να συμβάλλει στην προαγωγή της έρευνας και στη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης για απειλούμενα, ενδημικά ή λιγότερο γνωστά είδη της ελληνικής πανίδας, αλλά και την ενίσχυση νέων ερευνητών που ασχολούνται με θέματα προστασίας και διαχείρισης ειδών, το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με τις κύριες επιστημονικές εταιρείες στην χώρα μας για τα ζωικά είδη, την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) και την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία (ΕΛΕΡΠΕ), υλοποιεί πρόγραμμα απονομής ετήσιων υποτροφιών για νέους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για τουλάχιστον 3 χρόνια, ενώ μέσω αυτού, νέοι επιστήμονες στη χώρα μας θα υποστηριχθούν, προκειμένου να αναπτύξουν το εφαρμοσμένο ερευνητικό τους έργο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να υλοποιήσουν έρευνα πεδίου που θα ενισχύσει περαιτέρω την υπάρχουσα γνώση γύρω από απειλούμενα ή ενδημικά είδη πανίδας της Ελλάδας. Οι υποτροφίες αφορούν τα ερευνητικά πεδία της Βιολογίας, Οικολογίας και Διατήρησης της βιοποικιλότητας. Στην πρώτη πρόσκληση για το έτος 2024, η ειδική επιτροπή αξιολόγησης έλαβε και βαθμολόγησε 32 ενδιαφέρουσες ερευνητικές προτάσεις, από τις οποίες ξεχώρισαν και επιλέχθηκαν οκτώ (8).

Όλες οι προτάσεις αξιολογήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια σχετικά με τα προς μελέτη είδη, την ανάγκη υλοποίησης εργασιών ή έρευνας πεδίου, καθώς και τη δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων διατήρησης των ειδών που θα μπορούσαν να συνδράμουν στο έργο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), των τοπικών μονάδων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και των δασικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις που επιλέχθηκαν επικεντρώνονται σε διάφορες ομάδες ζωικών ειδών, απαντώντας σε συγκεκριμένα και ενδιαφέροντα ερωτήματα προστασίας και διαχείρισης, καθώς και σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Περιοχή μελέτης Τίτλος ερευνητικής πρότασης Είδη υπό μελέτη
Λίμνη Βόλβη, Κεντρική Μακεδονία Γενετική ανάλυση και μελέτη της εξάπλωσης και της πιθανότητας υβριδισμού του ενδημικού και κινδυνεύοντος ποταμόδρομου είδους ψαριού Alburnus volviticus στο κατακερματισμένο Ρέμα Μελισσουργού Ψάρι γλυκού νερού γελάρτζα (Alburnus volviticus)
Ποταμός Λούρος, Ήπειρος Δράσεις για τη διατήρηση του χαρισματικού ενδημικού απειλούμενου Γκαβόχελου της Ηπείρου Γκαβόχελο της Ηπείρου (Caspiomy zon graecus)
Κρήτη Επικαιροποιημένη μελέτη των ενδημικών Οδοντόγναθων της Κρήτης- Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση Ενδημικά της Κρήτης είδη οδοντόγναθων Coenagrion intermedium & Boyeria cretensis
Ανατολική Μακεδονία Η απειλούμενη πεταλούδα Polyommatus orphicus στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας Πεταλούδα Polyommatus orphicus
Ελλάδα Συνδεσιμότητα και Δυναμική Μεταπληθυσμών του Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) στην Ελλάδα: Νέα Εργαλεία και Βιώσιμες Στρατηγικές Διατήρησης Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)
Υγρότοποι στην Κρήτη Μελέτη της υδρόβιας μαλακοπανίδας των φυσικών υγροτόπων της Κρήτης Γαστερόποδα & Δίθυρα
Αρχιπέλαγος Σκύρου Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και δράσεις διαχείρισης του στενότοπου ενδημικού πληθυσμού σαύρας Podarcis gaigeae weigandii Σαύρα της Σκύρου (Podarcis gaigeae weigandii)
Κεντρική και Νότια Ελλάδα Καταγραφή και γενετική ανάλυση πληθυσμών Πηλοβάτη στην κεντρική και νότια Ελλάδα Πηλοβάτης (Pelobates sp.)

Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια ενός έτους (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024) και κυμαίνονται από 6.500 έως 10.000 ευρώ η καθεμία.

Εντός του 2024, θα δημοσιευθεί, αντίστοιχα, η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Με την παροχή αυτής της σημαντικής οικονομικής, αλλά και ηθικής υποστήριξης, το WWF Ελλάς φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιστημονική έρευνα, αλλά και τις προσπάθειες διατήρησης της βιοποικιλότητας σε περιοχές που δεν έχουν ακόμα μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό επιστημονικά. Επιπλέον, μέσω των υποτροφιών, το WWF επιθυμεί να ενδυναμώσει μια νέα γενιά επιστημόνων, επιβραβεύοντάς τους για την έως τώρα πορεία τους, και την επιλογή τους να εστιάσουν ερευνητικά στη μελέτη της ελληνικής πανίδας, αλλά και δίνοντάς τους ακόμα μεγαλύτερη ώθηση για να αναπτύξουν την πολύτιμη ερευνητική δουλειά τους που θα δημιουργήσει θετικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για την περιβαλλοντική προστασία στη χώρα μας.

*Το πρόγραμμα των υποτροφιών υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή», πληροφορίες για την οποία θα δημοσιευθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

© Γιώργος Ρηγούτσος / WWF Ελλάς