Καλά νέα για τα θαλάσσια είδη και τη δράση για το κλίμα στη Μεσόγειο

Δημοσιεύτηκε στις 08 December 2023

Ολοκληρώθηκε σήμερα η 23η Διάσκεψη της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου (COP 23) στο Πορτορόζ της Σλοβενίας με καλά νέα για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Το WWF χαιρετίζει τη σημαντική απόφαση των μεσογειακών χωρών να αυξήσουν την προστασία έξι απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών απαγορεύοντας την εκφόρτωσή τους και να θέσουν σε εφαρμογή καλύτερα μέτρα διατήρησης για ακόμα τρία.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για την προστασία των ειδών αυτών, ιδίως σε μια περιοχή, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό καρχαριών και σαλαχιών που απειλούνται με εξαφάνιση παγκοσμίως. Είναι επίσης μια σημαντική συμβολή στην επίτευξη του στόχου προστασίας 30% του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD). 

Για να γίνει αυτό ακόμη πιο αποτελεσματικό, συμφωνούμε με την ανάγκη να εκτιμηθούν και να μετριαστούν οι πιθανές αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της απόφασης καθώς και να συνεργαστούμε με τις κοινότητες για να υποστηρίξουμε τις ενδεχομένως απαιτούμενες μεταβάσεις αλλά και να διασφαλίσουμε τα εισοδήματα και τα μέσα διαβίωσης.

Ο Alessio Satta, διευθυντής της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF, αναφέρει: «Η σημερινή απόφαση είναι κρίσιμης σημασίας για την αναστροφή της τάσης απώλειας καρχαριών και σαλαχιών στη Μεσόγειο. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις χώρες της Μεσογείου για να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία μεταφράζεται σε αποτελεσματική διαχείριση και διατήρηση στο πεδίο, δημιουργώντας πρωτοβουλίες που προστατεύουν αυτά τα σημαντικά είδη και διατηρούν την οικολογική ακεραιότητα της Μεσογείου».

Το WWF χαιρετίζει επίσης την απόφαση για τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Κέντρου Δραστηριοτήτων για την Κλιματική Αλλαγή στην Τουρκία με στόχο την αύξηση της περιφερειακής συνεργασίας για την επιτάχυνση της δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Με τη θερμοκρασία να αυξάνεται 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας να αναμένεται να ξεπεράσει το ένα μέτρο μέχρι το 2100, η Μεσόγειος μετατρέπεται στην ταχύτερα θερμαινόμενη και αλμυρότερη θάλασσα του πλανήτη μας και η τροπικοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

«Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα για όλα τα μεσογειακά είδη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. Χαιρετίζουμε αυτή τη νέα πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στο να καταστεί η περιοχή μας ένα πραγματικό εργαστήριο λύσεων προς την κατεύθυνση του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της εξασφάλισης ενός μέλλοντος για τις νέες γενιές» καταλήγει ο Satta.

Το WWF και άλλοι εταίροι της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας για τον Μπλε Άνθρακα και του Μεσογειακού Δικτύου για την Ποσειδωνία, έχουν ξεκινήσει επίσης μια νέα εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της ενδημικής Posidonia oceanica στη Μεσόγειο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής κλίματος, τη βιοποικιλότητα, την προστασία των ακτών και την αλιεία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ έως το 2025, ώστε να αρχίσει η αποτελεσματική προστασία της Ποσειδωνίας και να καταλύσει τις αναγκαίες μεγάλες επενδύσεις που θα απαιτηθούν για να επιτευχθεί η 100% προστασία της έως το 2030.

Τέλος, το WWF εκφράζει την ικανοποίησή του βλέποντας τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων να αντικατοπτρίζεται στη συμφωνημένη υπουργική δήλωση του Πορτορόζ. Ωστόσο, το WWF καλεί τις μεσογειακές χώρες και την Ε.Ε. να επικυρώσουν γρήγορα τη νέα Σύμβαση για την ανοιχτή θάλασσα και να εξασφαλίσουν αυξημένη προστασία της θαλάσσιας ζωής από επιβλαβείς δραστηριότητες σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας.

© Laure Finelli Sandolos