Θέση εργασίας: υπεύθυνος/η προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε στις May, 25 2023

Είσαι άνθρωπος με όραμα και επιθυμείς να κάνεις τον κόσμο μας καλύτερο μέσα από τη δουλειά σου; Στείλε μας το βιογραφικό σου και γίνε μέλος της ομάδας του WWF Ελλάς! Βοήθησέ μας να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τους ανθρώπους και τη φύση.

Αναζητούμε συνεργάτη με καλή γνώση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες για να αναλάβει τη θέση του Υπεύθυνου/ης προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων και να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής μας στον τομέα της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Πρόκειται για έναν κομβικό ρόλο, με βασικό στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων για τον περιορισμό των αστικών αποβλήτων που παράγονται, με έμφαση στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων.

Περιγραφή θέσης

 • Συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, με έμφαση στη μέτρηση και τον περιορισμό των αποβλήτων τροφίμων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνηγορίας για τη βιωσιμότητα του συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων και την καταπολέμηση κακών πρακτικών.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών κινητοποίησης φορέων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθελοντικών συμφωνιών.
 • Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε συναντήσεις εργασίας, μέσα μαζικής επικοινωνίας, δημόσιες εκδηλώσεις.

Προφίλ υποψηφίου

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Καλή γνώση του συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των σχετικών θεσμικών πλαισίων και πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Ικανότητα συντονισμού ομάδας και δράσεων.
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων.
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Καλή γνώση και χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.
 • Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής και της ελληνικής γραπτής και προφορικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Υ/Η.
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδία συναφή με το αντικείμενο (πολυτεχνικές σχολές, περιβαλλοντικές επιστήμες, βιώσιμη ανάπτυξη, κοκ).
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε θέση σχετική με το αντικείμενο.
 • Δίπλωμα οδήγησης και εμπειρία στην οδήγηση.
 • Δυνατότητα για συχνές μετακινήσεις.
 • Άνεση στην εργασία σε ψηφιακό ή απομακρυσμένο περιβάλλον.

Συνολικά, ο/η υποψήφιος/α θα είναι ιδανικό να διακρίνεται και για τα εξής χαρακτηριστικά και ικανότητες:

 • Εμπειρία συνεργασίας με διεθνείς φορείς και οργανισμούς.
 • Ικανότητα συντονισμού πολλαπλών μερών στα πλαίσια συνεργασιών και ιδιαίτερα με τον επιχειρηματικό τομέα.
 • Γνώση και ευχέρεια στη συγγραφή και ανάπτυξη χρηματοδοτικών προτάσεων.
 • Εργασιακή εμπειρία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Εθελοντική συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ή άλλες κοινωφελείς δράσεις.

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση εντάσσεται στο τμήμα προστασίας της φύσης, στον τομέα αποτυπώματος, και προϋποθέτει στενή και καλή συνεργασία με όλα τα τμήματα της οργάνωσης. Αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα την Αθήνα και άμεση έναρξη συνεργασίας. Περιλαμβάνει συχνές μετακινήσεις στην Ελλάδα, και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό.

Τι προσφέρουμε

 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Δυνατότητα υβριδικού μοντέλου εργασίας (δια ζώσης και τηλεργασία)
 • Πρόσθετο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Μηνιαίο κουπόνι Ticket Restaurant για χρήση σε πολλές επιχειρήσεις.

Εάν ασπάζεσαι τις αξίες μας και μοιράζεσαι το όραμα μας για τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία σπάνιων ειδών και βιοτόπων και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και θέλεις να εργαστείς σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις, στείλε μας το βιογραφικό σου με μία συνοδευτική επιστολή στο waste@wwf.gr μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2023 και, εφόσον το προφίλ σου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά και να καλύπτουν με σαφήνεια και να περιγράφουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία σου στα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω.

Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

© WWF